Publicàvem, al desembre de 2017, que la barana del passeig de ses Atzavares, a l’alçada de la platja des Fondalet, es movia i podria ser perillosa. “Un altre lector, i això és coincidència, ens informà que la barana del passeig de les Atzavares just damunt la platgeta des Fondalet també es mou sospitosament.  Ens recorda el lector que es tracta d'una zona molt transitada i el desnivell del passeig a la platgeta és molt gran.”

 

Idò la situació ha anat a més i s’ha arribat a rompre. Senzillament, se'n va fer cas omís. Hi ha altres trams que s’haurien de revisar.

Les baranes es posen per evitar perills i la manca de manteniment, o no revisar el seu estat periòdicament, ha provocat més d’un ensurt.

Per cert, el passeig es troba sense llum.