“SOL NAIXENT” de Cala Rajada celebrà assemblea general ordinària.

S’aprovaren l’estat de comptes, els projectes per al 2018 i els canvis a l'organigrama administratiu/comptable .
  

  L’associació de tercera edat de Cala Rajada convocà puntualment els seus afiliats, el dissabte 21, amb la finalitat de celebrar l’assemblea general ordinària preceptiva, que va presidir Pep Maria Navarro Lop en companyia de tots els membres de la junta directiva. Comptà amb la presència de la regidora de Benestar Social, Mónica Viejo, a la qual donaren mostres d’agraïment pels ajuts obtinguts des de l’Ajuntament.

Una volta aprovada l’acta de l’assemblea del passat exercici, es va oferir l’obligatori informe sobre el balanç i compte de resultats 2017, amb un saldo favorable a data de 31.12.17 de 12.525 €, el qual obtingué el plàcet unànime dels reunits, en concorregut nombre. Al mateix temps, es va comentar la realització de les activitats del finit període, relació que, d’haver-la de detallar ara i aquí, allargaria massa aquesta informació, per l’enorme quantitat d’uns esdeveniments realitzats que han convertit “Sol Naixent” en l’associació de “gent gran” més dinàmica i activa de la comarca del Llevant .

Així mateix, fou presentat per la directiva un “planning” o projecte d’actuació previst per a 2018/19, que no és més que un succedani del finalitzat. Es va agrair a Biel Bernat, antic president, el fet d'“haver encertat el número guanyador de la loteria” a l’hora d’escollir els dècims per a la venda, amb 28.000 € de total recaptat per aquest concepte i havent-se repartit 25.000 € entre els associats. També es va fer entrega d’un diploma a Josefina, fins fa poc encarregada del bingo, per la seva dedicació. L’ha substituïda Manolo Barba Escobar, procedent de “Ca Nostra” de Capdepera, on va cessar com a directiu. L’anècdota de la reunió fou la simpàtica petició d’una senyora perquè, a partir d’ara, es reparteixi “una galletita” a tots i cada un dels socis que assisteixen al bingo, a cada sessió.

La junta de “Sol Naixent” va fer públic l’acord adoptat en  relació a la remodelació administrativa i comptable de l'entitat, per a la qual s’ha convidat l'antic tresorer de l’associació de Capdepera, “Ca Nostra”, Tomeu Melis, per a fer-se càrrec de l’esmentada oficina, sense retribució de cap mena i per la seva condició de soci, en substitució de Marga Santandreu. La resposta de Melis fou que està encara pendent de l’acceptació oficial de la seva dimissió i la d’altres companys de junta – després d’un any transcorregut – per part de la presidència del club “Ca Nostra”. Malgrat això, i sempre sense cap tipus d’estipendi, Melis acceptà la petició de “Sol Naixent”.  "Tot sigui per col·laborar!”,  manifestà Tomeu Melis.

Un suculent refrigeri servit als nombrosos assistents arrodoní l’acte.