inici

Cap Vermell

Romanents de tresoreria dels Ajuntaments

 

Una de les conseqüències de la llei que pretén lluitar contra l’endeutament municipal és el creixement dels romanents de tresoreria dels Ajuntaments. A un article publicat fa unes setmanes a la premsa,  van poder conèixer les quantitats que corresponen a cada municipi de les Illes, calculades pel 2017.

A les Balears parlem de devers 494.321.291 euros, els quals a la nostra comarca se distribueixen així: 

Artà 6.544.793, 01 euros
Capdepera 4.742.662,71 euros
Son Servera   5.619.169,49 euros
 Sant Llorenç   5.964.592,38  euros
 Manacor   29.737.474,08 euros

 

 

 Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar