Una de les conseqüències de la llei que pretén lluitar contra l’endeutament municipal és el creixement dels romanents de tresoreria dels Ajuntaments. A un article publicat fa unes setmanes a la premsa,  van poder conèixer les quantitats que corresponen a cada municipi de les Illes, calculades pel 2017.

A les Balears parlem de devers 494.321.291 euros, els quals a la nostra comarca se distribueixen així: 

Artà 6.544.793, 01 euros
Capdepera 4.742.662,71 euros
Son Servera   5.619.169,49 euros
 Sant Llorenç   5.964.592,38  euros
 Manacor   29.737.474,08 euros