De les 162 places convocades, 9 són de Capdepera. 

S’han convocades 162 places de policia local de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera y Artà, mitjançant el procediment de concurs-oposició.

Per cobrir les places ofertes s’han presentat 470 aspirants (admesos a les llistes definitives).  

De les 162 places convocades gairebé la meitat corresponen a la policia local de Palma, amb 421 aspirants per a 96 places; a Calvià són 243 sol·licitants per 51 places; a Bunyola hi ha 105 aspirants per a 3 places; a Capdepera hi ha 95 aspirants per a 9  places; i a Artà hi ha 67 aspirants per a 3 places.

 Dia 26 i 27 de maig se realitzarà la primera prova selectiva d’aquest procés de selecció unificat, a la UIB.

Unes dades curioses: l’edat mitjana és de 35 anys, un 90% dels aspirants són homes i s’han rebut 24 instàncies des d’altres illes ( 15 d’Eivissa i 9  de Menorca).