Són arbres o arbust? Per què alguns tamarells del passeig de les Atzavares han de patir aquestes podes? Per què no es deixa crèixer aquest arbres?

No és la primera vegada que ho comentem, i molts de veïns i usuaris habituals del passeig s'ens han queixat, però cada any s'hi torna. Durant l'estiu i , especialment pel dematí, fa molta calor i aquest passeig necessita ombres i per això se varen sembrar tamarells.  Mentre en un tram alguns creixen i s'han fet arbres, aquest prop de la volta de Sa Pedruscada, se'ls impedeix augmentar l'alçària.Tornem a insistir: Per què uns se'ls deixa fer-se arbres i altres no?