La consellera de Territori, Mercedes Garrido, es va desplaçar ahir horabaixa fins a Capdepera per explicar als gabellins en què consisteix la zonificació del lloguer turístic i poder aclarir els dubtes que tenguessin.

Garrido, acompanyada pel batle de Capdepera, Rafel Fernández, va comentar que a causa del creixement del lloguer turístic cap a l’any 2012 es va plantejar una reforma de la llei del lloguer turístic per poder regular-lo i es va prohibir el lloguer en plurifamiliars fins a l’agost del 2017 quan es va aprovar la modificació de la llei turística. Aquesta modificació deia dues coses: per una banda, fixava el limit de places turístiques a Mallorca en 438.000, de les quals: 300.000 són per establiment tradicional (hotel, apartaments...); 85.000 són per cases particulars, i 43.000 són per la bossa de places per comprar. I per altra banda, que es permetia el lloguer en plurifamiliars sempre que estigués en una zona apta per tal efecte. Per aquest motiu s’ha fet la zonificació la qual diu quines zones són aptes i quines no per a cada tipus d’habitatge.

 
Garrido va explicar que aquestes modificacions s’apliquen només a les llicències que es donin d’alta a partir d’ara, i que fins que la zonificació no estigui acabada no es poden donar més llicències.

 
Pel que fa la zonificació s’ha fet per nuclis urbans de litoral i d’interior i seguint uns criteris marcats. D’aquesta manera, s’han creat dos grups: els nuclis urbans saturats i els no saturats.  
En els nuclis urbans saturats només és permetrà el lloguer turístic de l’habitatge habitual a 60 dies a l’any.

 
Als nuclis no saturats, com Capdepera, es permetrà tot tipus d’arrendament i d’habitatge, unifamiliar i plurifamiliar, l’activitat dels quals es podrà dur a terme durant tot l’any; i també s’admet la modalitat de comercialització de les estades turístiques en habitatges principals (unifamiliars i plurifamiliars) durant 60 dies l’any.
En sòl rústic protegit està prohibit el lloguer turístic. En sòl rústic comú està permès els unifamiliars tot l’any i a 60 dies.

 
Actualment la proposta de zonificació es troba en exposició pública i es preveu que es pugui aprovar definitivament cap a mitjan any.

A partir de l’aprovació definitiva els habitatges que es vulguin destinar a lloguer turístic hauran de comprar la plaça, i serà necessari comprar tantes places com marqui la cèdula d’habitabilitat. Les places adquirides per unifamiliars no tenen caducitat, les de plurifamiliars s’han de renovar als cinc anys.
Els ajuntaments poden presentar una zonificació diferent a la del Consell, si no és el cas, l’aprovada pel Consell Insular serà la vàlida.

En acabar la xerrada va tenir lloc un torn de preguntes, amb demandes.