inici

Cap Vermell

Novembre 2017, obres varies en el municipi
En el passat Ple ordinari (dia 5 d’octubre) s’aprovaren una sèrie d’inversions sostenibles amb el superàvit previst dels pressuposts del 2017.

Una part del superàvit anirà a cancel·lar deute (cal recordar que si no se realitza qualque inversió, el seu import també s’hi dedica a pagar deute) i  l’altra a realitzar inversions sostenibles, inversions que estan delimitades pel Govern de l’Estat. Algunes de les inversions previstes ja estaven pactades en els pressuposts municipals i per un motiu o altre no arribaren a materialitzar-se.

Així entre les obres pendents d’executar, ja pressupostades, i les d’”inversions sostenibles” hi ha molt de moviment d’obra pública en el municipi.

La llista d’obres és llarga, després de les amortitzacions de préstecs del BC Balear, BCL i Sa Nostra de 1.200.000,00 euros.

La  modificació de crèdit aprovada inclou una partida per substitució clavegueram, 24.859,01 euros. Altres pel castell de Capdepera: la de millora de l’enllumenat, 100430 euros i la de rehabilitació del castell, amb 115.111 euros euros (57.141 reforma banys i 57.968 teulada casa del Governador). Hi ha 126.139 euros per millorar l’accessibilitat del carrer l’Agulla (recordeu que aquesta inversió s’havia de fer durant l’estiu i s’ajornà, perdent una subvenció).

La partida grossa, de 484.868 euros, és per rehabilitar infraestructures municipals, entre d’altres la Plaça de L’Orient, (19.3011 euros), la plaça Cap Vermell de Canyamel (100.505 euros, en tres actuacions), il·luminació del pàrquing de la piscina (17203) i millora d’edificis municipals (Centre Jove, exterior del Centre de Dia i Centre Cap Vermell, Can Rata...).

Hi ha unes partides variades com l’instal·lació d’un parallamps,  40.541,39 euros, per inversions en maquinària 9560 euros; millora programes de marcatge, 8.121 euros i també hi ha17994 euros pel projecte de vi

Moltes d’aquestes inversions i obres es troben en marxa o es preveu que comencin en breu. Pel novembre el nostre municipi és ple d’obra pública.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar