inici

Cap Vermell

L'ajuntament rebrà ajuda per a la reforma del carrer de l’Agulla

El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics hi aportarà 500.000 euros. 
La Conselleria de Turisme va publicar al BOIB la relació de projectes que rebran ajudes del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics i  Capdepera rebrà financiació pel “Projecte d'adequació i millora de l'accessibilitat de l'Avinguda de l'Agulla de Cala Rajada”.

El consorci aportarà, com hem dit abans, 500.000 eruos (màxim permès per projecte) i l’Ajuntament de Capdepera afegirà 126.250,24. Pert tant el pressupost de les obres de reforma apujarà a 626.250.24 euros.

En total s’han aprovats 49 projectes d’innovació, millora i sostenibilitat de l’oferta turística, que suposaran una inversió de gairebé 25 milions d’eursos, quantitat que multiplica gairebé per cinc la quantitat de la darrera convocatòria de 2014.
Els municipis, que cofinancen un mínim d'un 20 per cent de les actuacions, han presentat propostes per incrementar la qualitat de l'oferta turística, potenciar el patrimoni, per rehabilitar edificis i zones d'interès dels visitants, així com fomentar activitats que persegueixin diversificació i desestacionalització de l’oferta turística, com la millora de les infraestructures de rutes cicloturístiques o de la senyalització d'itineraris i punts d'interès. Les inversions del CBAT pretenen donar un impuls especialment a la oferta turística de l’illa fora dels mesos d’estiu.

Cada ajuntament ha pogut presentar fins a dos projectes. L’import màxim finançat pel Consorci és de 500.000 euros per projecte, que és el que ha rebut el projecte presentat per l’ajuntament de Capdepera.

Els projectes aprovats a la convocatòria de 2014 estan ja executats, o en fase d’execució, per la qual cosa el Govern considera necessari un nou impuls a la selecció de projectes que millorin l’oferta turística de l’illa de Mallorca. Recordem que no és el cas de Capdepera, ja que el projecte de reforma del Passeig Marítim esta pendent de la signatura d’un conveni amb Costes, segons recordava el batle de Capdepera a la darrera sessió plenària de 2 de novembre.


Actualment al carrer l'Agulla s'estan remodelant les voreres per a millorar l'accesibilitat.

Com a novetat en la selecció de projectes,  enguany s’han introduït criteris de puntuació per tal d’assegurar el compliment d’un sistema objectiu i d’idoneïtat en l’elecció dels projectes.

Els criteris de valoració s’han dividit en dos blocs:
- Un primer, basat en l'estudi del projecte, d'acord amb la justificació de la intervenció i el caràcter del projecte. S'ha puntuat especialment la necessitat, la repercussió i la singularitat, a més del foment del producte turístic, la innovació i recerca, l'accessibilitat universal i la sostenibilitat.
- En un segon bloc, la puntuació s'ha adjudicat de manera proporcional a partir de fórmules matemàtiques. S'ha puntuat l'aportació econòmica extra de l'ajuntament sol•licitant, l'acreditació d'un pla de turisme municipal, el percentatge d'empreses de la població adherides al Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (Sicted), el nombre de places adquirides, la inversió turística realitzada i el nombre de places d’habitatge vacacional.

En aquest enllaç es troba el llistat complet de projectes adjudicats:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10735/601969/resolucio-del-president-del-consorci-per-a-la-mill

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar