El nombre d’ous que posa el moscard tigre a Capdepera ha augmentat respecte l’any passat. El 2016 es van quantificar 2.917 ous a tot el municipi i el que portam del 2017, han estat 6.921.
 

 

És el segon any consecutiu que l’Ajuntament de Capdepera fa un mostreig de vigilància del moscard tigre al municipi amb la consultoria Moscard Tigre. L’any passat es va confirmar la presència de l’insecte a tots els nuclis urbans gabellins. Es van col·locar 23 ovitrampes, tassons negres amb aigua on es quantifiquen els ous que es dipositen, repartides de la següent manera: Canyamel 2, Font de sa Cala 4, Cala Rajada 10, Capdepera 5, i cala Mesquida 2. Una vegada comprovat que a les ovitrampes hi havia ous de moscard tigre i que per tant això significava que el moscard tigre tenia presència a Capdepera, es van cercar els possible focus de cria a zones públiques i se’n van trobar 49 de positius repartits a: Canyamel 1; Capdepera 18; Cala Rajada 30. Els focus positius són aquells llocs amb aigua on el moscard tigre hi pot criar.
 

Enguany el mostreig va començar el 8 de maig i el darrer s’ha fet el 18 d’octubre. Segons les dades agafades de les ovitrampes en aquests mesos, Font de sa Cala és la zona més conflictiva amb 1.985  ous. Tot i així, Font de sa Cala no té cap focus de cria públic la qual cosa evidencia que els focus de cria són en parcel·les privades.

Els focus de cria públics s’han tractat de manera mensual amb un producte biològic de cinc setmanes de durabilitat i que només afecta al moscard tigre, no a la resta d’ésser vius, per eliminar els ous i evitar que es tornin individus adults.
 

Amb les ovitrampes s’ha comprovat que els mesos de major cria són setembre i octubre, tot i que enguany el mes d’agost també ha tengut un pic molt alt: agost 1.782 ous, setembre 1.875 ous i octubre 1.646.

Des de l’Ajuntament i amb la col·laboració de la consultoria s’ha informat a les escoles i als ciutadans que el moscard tigre és un problema de conscienciació ciutadana perquè, tal i com passa a Font de sa Cala, la gran majoria de focus de cria es troben a habitatges privats. Cal saber que el moscard tigre cria a llocs petits i amb molt poca quantitat d’aigua, com bevedors d’animals, cossiols, canals, poals, grifons amb fugues d’aigua, embornals... Les cries de moscard tigre viuen dins l’aigua uns vuit dies fins que es converteixen en adults. Piquen de dia i no volen més de 400m en la seva vida, per tant, si a casa hi ha moscards tigre és perquè s’estan criant molt a prop.