inici

Cap Vermell

Adobant el camí de l'UllalJa comentaren que el passat cap de setmana rebentà la canonada de distribució d'aigua potable per regar que surt  de la bassa de Son Jaumell.Durant tota las setmana s'està fent feina per adobar l'avaria, mentre el tram esta tallat al trànsit. La circulació de vehicles, en aquest zona de baixa densitat (afecta bàsicament a residents dels xalets), se recondueix pels camins dels voltants. Desconeixem les dates de finalització de les obres.

Algunes imatges de com quedà l'asfalt, remeses per un lector... Us podeu fer una idea de la pressió de la fuita de l'aigua.


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar