Aquesta vegada és al camí de s’Ullal


 

El dissabte, 20 d’octubre (pel capvespre), la canonada que du l’aigua depurada de la bassa de Son Jaumell per regar, se va rompre. Una vegada més la l’aigua va aixecar l’asfalt i deixà intransitable un tram del camí de s’Ullal, per tant se va haver de tallar el trànsit de la zona.

Tot d’una que se va detectar el problema se va aturar l’aigua, des de la bassa, ja que la part de canonada afectada es troba en la zona inicial de la xarxa de distribució d’aigua depurada i du molta pressió. L’empresa Tragsa ha d’iniciar les reparacions.

La regidora de Vies i Obres, en ha informat que “ a les 18  hores, van rebre l’avís i van contactar amb l’encarregat que Tragsa, qui confirmar que era la canonada d’un dels primers trams  de la conducció d’aigua depurada”.

Aquestes avaries se repeteixen massa sovint, de fet cada any a les èpoques de regadiu, es romp qualque canonada per un tram o  l’altre. Sembla que les canonades no aguanten la pressió i de tant en tant, de forma recurrent, hi ha qualque bocí que cedeix i rebenta, fent malbé el terreny i l’asfalt.

 

No sabem si és un problema de planificació, manca d’estudis de pressió, deficiències del materials o de la construcció... Sigui el que sigui, el que és ben cert és que els ciutadans patim les conseqüències.