inici

Cap Vermell

Reunió del Director General d'Espais Naturals amb els propietaris afectats

El Director General de Biodiversitat i Espais Naturals informa als propietaris de finques dins una possible ampliació del Parc Natural a Capdepera


El passat dijous, 21 de setembre, el Director General de Biodiversitat i Espais Naturals, Miquel Mir, es va desplaçar a Capdepera per parlar amb els propietaris de finques afectats per una possible ampliació del Parc Natural de Llevant. Les zones de les quals es parla per ampliar el parc són cala Agulla i cala Mesquida, dues zones que ja tenen les figures de protecció Lic i Zepa, incloses dins Xarxa Natura, i ANEI. 

Els principals dubtes dels propietaris varen ser aclarir els límits de la possible ampliació, a la qual cosa Mir va explicar que des del Govern «no s’està treballant amb límits» però que es parla de «fer coincidir els límits amb les figures de protecció ja existents» (cala Agulla i cala Mesquida exclusivament). Una altra dubte va ser el règim urbanístic una vegada declarat Parc Natural. Segons Mir aquesta figura de protecció no modifica el règim urbanístic. 

El Pla d’usos (PRUG) també va ser un dels comentaris que sortiren a la reunió i es va parlar que s’ha de fer un PRUG «clar» per evitar possibles problemes. Referent a aquest tema i dins les zones marítim terrestres incloses dins el parc es va aclarir que es podrien seguir tenint instal·lacions de temporada a les platges, tal i com és actualment.

Algun propietari va comentar que cal tenir la normativa feta abans de decidir si volen ampliar el parc o no, i el Director General va explicar que una vegada els dos ajuntaments afectats (Artà i Capdepera) facin arribar un acord de ple sobre l’ampliació del parc es començarà a treballar amb la normativa (PORN) i que es farà partícips als propietaris. També es va demanar sobre la diferència entre les figures de protecció de Lic i Zepa i Parc Natural. Mir va explicar que dins el Parc hi ha pressupost i personal de l’administració dedicat a la gestió de les zones públiques del Parc, i per les zones privades hi ha línies de subvencions a les quals s’hi podrien adherir. Un exemple és el sistema dunar de cala Agulla el qual ha patit un retrocés i si finalment fos Parc Natural s’hi podria invertir per recuperar-lo. 

La reunió va acabar amb unes paraules del Batle, Rafel Fernández, recordant que es parla de dues zones ja protegides i que es tornarà a convocar els propietaris més endavant a una altra reunió. 

 Ara resta pendent que el Ple de l'ajuntament recolzi la proposició de MÉS per Capdepera, partit que presentà la moció demanant la possible ampliació del Parc de Llevant a les zones que actualment tenen figures de protecció, en un proper plenari. Així el Govern iniciaria el procés amb l'el·laboració del Pla d'usos i el posterior debat amb els ajuntaments afectats (cal dir que l'Ajuntament d'Artà ja ho ha demanat), entitats socials i els propietaris inclosos en els límits proposats.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar