inici

Cap Vermell

Rehabilitació de Can Rata

L’edifici de Can Rata acollirà les noves dependències de Serveis Socials de Capdepera 
 

 

Quatre empreses s’han presentat per a executar les obres de reforma i canvi de la coberta de l’edifici municipal Can Rata a Capdepera. La setmana passada va acabar el termini de presentació d’ofertes a una obra que té un pressupost de 117.049,47€ i un termini d’execució de quatre mesos.

Dia 19 de juliol la Junta de Govern aprovà les claúsules que regiran el contracte " de reforma i canvi de coberta de l'edifici de Can  Rata" (publicat al BOIB de dia 22 de juliol) i dia 4 de setembre la mesa de contractació aprovà adjudicar a OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ, S.L. al ser l'oferta econòmicament més advantatjosa.

L’edifici Can Rata està situat al carrer Principal, entre l’antic ajuntament i el nou. Fa una sèrie d’anys que està en desús però ha acollit durant molt de temps cursos d’adults i la ràdio municipal, entre altres serveis. Es traacta d'un solar de  707 m2 d'ús administratiu. Actualment es troba molt deteriorat.

Amb la reforma es vol adaptar per a destinar-hi les dependències de Serveis Socials de Capdepera per dos motius: major espai i major privacitat. 

En aquests moments el departament de Serveis Socials està dividit amb una oficina a Capdepera, situada a l’Ajuntament; i la resta d’oficines a Cala Rajada, al Centre Cap Vermell. Concretament a Capdepera, a causa del número de població, de la demanda d’usuaris del departament, així com d’alguns dels serveis que ofereix, fa que siguin moltes les persones que s’hi apropen cada dia per parlar amb l’assistenta social. L’espai del qual disposen és petit i està situat a un lloc de pas dins el consistori, el qual no dóna la privacitat adient. 

Amb l’obra de reforma es farà un local únic i exclusiu per a Serveis Socials de Capdepera nucli: amb dos despatxos, una sala multifuncional, un magatzem, una recepció i un bany. A les noves dependències hi haurà un treballador social, un educador social i un administratiu. 

El funcionament serà el mateix, els usuaris residents a Capdepera tindran les noves dependències, i els usuaris residents a Cala Rajada continuaran anant al Centre Cap Vermell.

Des de l’equip de govern aposten per aquesta reforma ja que el departament de Serveis Socials és una de les àrees que més es reforça cada any amb els pressuposts per poder donar la cobertura necessària a tota la població de Capdepera que la necessita. Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar