inici

Cap Vermell

Canvi d'imatge, de l'Hola al Welcome

Nous panells de benvinguda a Capdepera


 

Els cartells de First Sun Mallorca amb la paraula “Hola!”, situats a l’entrada de les localitats de Cala Rajada han esta substituïts per uns cartells amb una imatge del municipi. Unes  fotografies molt bones.Independentment de la seva utilitat (n’hi ha que pensen que, per millorar el paisatge, s’haurien de llevar els grans cartells,... però això és un altre debat), ha hagut un canvi substancial de missatge, amb dos formats ben diferents.

Quin us agrada més, el nou o l'anterior?

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar