inici

Cap Vermell

Vessaments i males olors
De tant en tant publicam alguna noticia de vessament o mals olors en diverses zones de municipi (afortunadament són puntuals). Ja se sap que xarxa de clavegueram i de pluvials del nostre municipi necessita ma de metge, per bé que se renovi a trams ( de vegades quan les canonades rebenten i no queda més remei).

Coincidint amb les pluges de dimecres, molt minses per cert, la canonada de les pluvials al Racó de ses Graneres abocava un líquid pestilent. Hem rebut queixes de varis veïns que ens comentaven que feia una forta olor i l'aigua era molt tèrbola. Alguns ens han comentat que brollava escuma i arrossegava detritus, assegurant que es tractava d'aigües fecals i que han rajat un parell de dies pel capvespre, també quan no plovia.El fet de coincidir amb pluges (després de períodes sense ploure), podria explicar la mala olor de l'aigua que surt  ja que a les canonades l'aigua estancada es podreix i primerament surt aigua tèrbola i pudent. Però que ragin quan no plou i sigui repetitiu apunta a un possible abocament.

El regidor de Medi Ambient ens ha comentat que a ell també l' han arribat les queixes dels ciutadans i malgrat no tenir constància de cap vessament d'aigües fecals, estan investigant per confirmar que no hi hagi fecals connectades a la xarxa de pluvials.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar