inici

Cap Vermell

Reunió amb el gerent d'Atencio Primària d'IBSalut

Es va parlar de les obres a la Unitat Bàsica de Cala Rajada


 

El batle de Capdepera, Rafel Fernández, i la regidora de Sanitat, Lorena Molinillo, es van reunir dia 19 de juliol amb el gerent d’Atenció Primària de Mallorca, Miquel Caldentey, per parlar de les obres de rehabilitació de l’edifici de la Unitat Bàsica de Cala Rajada i de la nova ubicació de les consultes mèdiques durant el temps que duri l’obra.

Aquesta reunió se produeix després que en ple ordinari de julio es recriminàs des de l'oposició (MÉS per Capdepera) la manca d'informació per part de la regidoria, ja que les obres de reforma estaven adjudicades per la Conselleria des del mes de juny de 2017 (concretament des de dia 13 de juny) i estaven pendents de trobar una ubicació per a mantenir l'atenció sanitària mentre durin aquests treballs. Després del plenari s'ha celebrat una comissió informativa de Sanitat  i l'esmentada reunió amb el gerent d'Atenció Primària.

El problema és que hi ha la intenció de mantenir les consultes a un local de Cala Rajada, i mentre IB-Salut pretén que el llogui l'Ajuntament, aquest no esta disposat a pagar un lloguer que podria ser superior a les despeses de la reforma.

Una solució que es planteja és la utilització de mòduls prefabricats que es podrien ubicar al pàrquing del Centre Cap Vermell, però s'estudien altres possibles alternatives.

Es preveu un possible inici de l’obra el mes d’octubre.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar