inici

Cap Vermell

La barca de la rotonda molt deteriorada

Un exemple més de la manca de manteniment dels bens públics


Qui no passa per aquesta rotonda? Qui no ho veu? Aquesta és la benvinguda al municipi que donam als turistes que ens visiten?
S'ha d'esperar que es denuncii per arreglar-ho? Recordau el que deiem sobbre el manteniment dels bens públics al Portalet? Més encara? Quina diferència de cost suposa el manteniment a l'adob posterior?
Algú hauria de respondre aquestes preguntes.


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar