inici

Cap Vermell

Nou projecte educatiu de l'IES Capdepera sobre el civisme

Amb la col·laboració del departament de participació ciutadanaL’IES Capdepera ha realitzat un nou projecte educatiu en el qual l’eix és el comportament cívic de les persones al terme municipal de Capdepera.

 El projecte s’ha dut a terme entre els mesos de maig i juny a tots els cursos d’ESO amb dos objectius lligats: per una banda, que els joves del municipi siguin conscients dels problemes que es deriven d’un comportament incívic, i en conseqüència, que siguin aliats per fomentar el comportament cívic a la ciutadania. Amb aquests objectius, i a major escala, es vol sensibilitzar la població i prevenir l’incivisme per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Capdepera.


El projecte s’ha dividit en tres fases. La primera ha estat una sèrie de xerrades informatives sobre les conseqüències que té un mal comportament, tant en la vessant econòmica com en la de prestació de serveis per part de l’Ajuntament. S’han introduït elements que han fet reflexionar els alumnes sobre el mal ús del que és públic, del cost que té reparar-lo, i del que es deixa de fer per cobrir una despesa que podria evitar-se si es tengués un bon comportament.

La segona fase ha consistit en crear dels alumnes uns agents cívics i/o observadors. Els joves s’han dividit en grups de 3-4 persones i han visitat equipaments i espais municipals per fer-ne una avaluació del seu estat (neteja, manteniment, estat dels elements urbans, si observen o no algun mal comportament, etc). D’aquesta manera ells mateixos han vist aspectes que potser fins el moment no tenien en compte quan visitaven o feien ús d’un equipament o espai públic.  

És d'esperar que aquest projecte tengui continuitat als cursos vinents.Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar