inici

Cap Vermell

Tranquil·la jornada d'excavació en el Castell

Un grapat de voluntaris continuaren amb les tasques iniciades el març


Dissabte dia 8 d'abril, 5 voluntaris ens afegírem a l'equip d'arqueòlegs, Tina Garau, Pep Merino i Bernat Oliver, per tal de contribuir en el descobriment i abillament de les construccions aferrades en el llenç de la murada sud de la fortalesa. Aquest antics habitacles, utilitzats, probablement des de principis del s XVIII, surten a la llum, campanya rere campanya, tot seguint la línia de la murada, a partir de la porta del rei en Jaume i en direcció cap el Portalet.

Devers les nou, tot el grup ja era a la zona d'excavació. La jornada va transcórrer tranquil·la i agradable, amenitzada per l'entretenguda conversa. Part del grup es va concentrar dins l'habitacle més recent, a la part més propera a la murada, a buidar de terra l'espai ja delimitat, pels referits dels murs que ja havien sortit en jornades anteriors. La terra era més fluixa, potser per la darrera pluja, però també més solta, en aquest indret, perquè el farciment i cobriment de les antigues edificacions es va fer, es pensa, en època bastant recent. En aquesta part de l'excavació, durant tot el matí, no vàrem aturar de fer viatges amb els cabassos plens cap al munt d'enderrocs i de terra situat més a prop de l'entrada principal del Castell.


A la part de l'habitacle més elevat, és a dir, al contigu en aquest darrer i aferrat a l'empostissat de fusta, els voluntaris i arqueòlegs varen fer una feina més acurada, ja que es tractava de treure el trespol que ja havia sortit a una banda, però sense espatllar la banda ja descoberta, com es pot veure a algunes imatges. Sovint succeeix, quan es destapen nous elements que, amb el contacte de l'atmosfera, fàcilment es desfan, encara que se les manipuli de manera molt lleu. En aquest cas, la tasca era més minuciosa i per tant s'avançava de manera més lenta.


Una de les voluntàries va concentrar els seus esforços en una mena de graons del segon habitacle, molt més a prop del portal del Rei en Jaume, els quals no havien estat acabats de destapar. Al final del matí, enmig d'aquest espai d'habitació, es podia apreciar clarament una petita rampa d'accés entre la part més propera a la murada i la de la part immediatament superior, a prop de l'entarimat de fusta. Així unes pedres, que en un principi, pareixien graons, en perfilar-les, poc a poc, amb la xapeta, suggerien més un pendent, tal i com es pot observar a la fotografia.


Aquesta jornada arqueològica va esser ben tranquil·la en el sentit que es va continuar amb les tasques iniciades a passades convocatòries però no hi va haver grans novetats ni tampoc no es va extreure massa material. Es va fer molta feina, això sí.

Un parell de persones vàrem pujar dalt de la fortalesa, a la part de l'esquerra de la Torre d'en Nunis, per fer una petita regata amb la finalitat que els operaris poguessin enterrar amb més facilitat uns fils elèctrics.
 

La propera convocatòria de voluntaris per continuar les feines d'excavació es preveu per principis de maig, o en tot cas per abans del cap de setmana del mercat medieval. No deixam de convidar a tothom que tingui interès i ganes a venir a col·laborar en aquesta apassionant activitat.

Els qui hi vulguin participar s'hi han d'apuntar al menys amb una setmana d'antelació, ja que s'ha de gestionar l'assegurança. Ho poden fer a la porta del Castell: 971 188746 o mitjançant els arqueòlegs (Catalina Garau, 649749846; Bernat Oliver, 628082191).
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar