inici

Cap Vermell

Biel Barceló presentà les directrius de la proposta de Llei de lloguer turístic vacacional.

La xerrada va estar organitzada per Més per Capdepera


 
El passat dimecres dia 5 va tenir lloc al Teatre de Capdepera una xerrada al voltant de la proposta de la nova llei que regularà el lloguer d'habitatges amb ús turístic. Unes cent persones participaren de la reunió i l'espai previst (la sala polivalent) resultà insuficient, i la reunió es translladà al al teatre.

 
En Pere Fuster, en nom de l'agrupació de Capdepera de MÉS, va donar la benvinguda als assistents. El vicepresident del Govern Balear i conseller de Turisme, Biel Barceló, acompanyat per en Toni Sansó, van comentar els aspectes més rellevants de la nova llei que presentaran al Parlament per a la seva aprovació. Cal dir que no es tracta d'un text definitiu i que, en seu parlamentaria, pot ser esmenada.

 
Entre les novetats destacaren que les vivendes plurifamiliars podran acollir-se a la nova regulació,  sempre que se complesquin unes normes mínimes i bàsiques, com ara que es tracti d'immobles legals (sense infraccions urbanistiques), d'una antiguitat mínima de 5 anys, amb autorització de la comunitat de propietaris, accesibilitat, 24 hores d'atenció  telefònica, certificació energètica, comptadors individuals d'aigua, etc.)
 
Les noves places turístiques hauran d'accedir a la bossa de places de la Conselleria i el nombre de turistes que podrà acollir la vivenda vindrà donat per la cèdula d'habitabilitat o el document que determini el Consell Insular. També es comentà que els Consells, previ informe dels ajuntaments, proposaran les zones on estarà permès el lloguer turístic i les que no.                                                                                                                                  
En acabar el seu parlament, es passà al torn de paraules. Els assistents varen poder comentar els seus dubtes, aclarir aspectes concrets i plantejar com  afectarà la llei a situacions particulars.
 

En acabar la reunió els simpatitzants i militants de MÉS es van reunir amb en Biel Barceló, per rebre informació de primera mà de la situació del partit arranl de les informacions aparegudes en premsa  i la dimissió de la consellera Ruth Mateu.Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar