inici

Cap Vermell

El Dia de l'Aigua a la Creu Roja de CapdeperaEls nins i nines de Promoció de l’Èxit Escolar de Creu Roja Capdepera han commemorat, el 22 de març, el Dia Mundial de l’Aigua. Per això, les voluntàries han fet un taller sobre accions quotidianes per reduir el consum d’aigua a casa i posteriorment els nins/es han muntat un mural amb el material preparat.

 

AIGUA I HUMANITAT

Algunes dades a tenir en compte:

n   Més del 80% de les aigües residuals generades per la societat torna a l’ecosistema sense haver estat tractada o reutilitzada.

n   1.800 milions de persones utilitzen una font d’aigua potable contaminada amb excrements, de manera que corren el risc de contreure còlera, disenteria, febre tifoide i poliomielitis. L’aigua insalubre i un sanejament i higiene deficients causen unes 842.000 morts a l’any.

n   Al 2050, prop del 70% de la població mundial viurà a ciutats. La majoria de ciutats dels països en vies de desenvolupament no disposen de la infraestructura o recursos adients per gestionar les aigües residuals de forma eficient i sostenible.

n   El cost de gestionat les aigües residuals es veu compensat en gran manera pels beneficis per a la salut humana, el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental, oferint noves oportunitats comercials i creant més ocupacions “verdes”.

 


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar