L’octubre de 2016 el cable elèctric que uneix Mallorca i Menorca va perdre fluid aïllant en aquesta platja de Capdepera


Avui començaran les tasques, que es preveu que acabin l’1 d’abril, abans que comenci la temporada turística


Red Elèctrica d’Espanya (REE) comença les tasques de recuperació de la zona afectada pel vessament del fluid aïllant del cable elèctric que uneix Mallorca amb Menorca, a la platja de cala Mesquida, al terme municipal de Capdepera. Aquest succés va tenir lloc al final d’octubre de l’any passat, quan vessaren 3.600 litres d’un oli industrial de caràcter biodegradable necessari per a la refrigeració i l’aïllament elèctric.

REE, titular de la instal·lació des de l’any 2010, presentà un pla de recuperació voluntari de la zona afectada a l’òrgan substantiu competent, la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, que consisteix en el tractament de les aigües i l’arena in situ, sense que es prevegi l’aportació d’arena de cap altre indret. Aquest tractament es desenvoluparà en dues fases: la primera, consisteix en el condicionament i la instal·lació dels equips de tractament de les aigües i els sòls i l’inici de l’excavació. Mentre que la segona fase consistirà en el bombeig i el tractament de les aigües de l’excavació i el rentatge de l’arena en una planta compacta. A mesura que l’arena tingui les condicions òptimes, que es comprovarà amb analítiques, s’anirà retornant al lloc d’origen.Durant les tasques de recuperació, que es preveu que estiguin enllestides l’1 d’abril, es tindran en compte un seguit d’aspectes, com la prevenció de sorolls, de contaminació lumínica i d’afecció al sistema dunar; una vegada hagi acabat la temporada turística, començaran les actuacions de millora del sistema dunar com a mesura d’acompanyament ambiental definida per les administracions competents.

Quan es detectà la fuita, REE segellà el cable i començà les actuacions d’emergència a la platja, retirà l’arena impregnada i la gestionà com a residu. Posteriorment, dugué a terme dues campanyes de presa de mostres tant d’aigua com de sòls (arenes) per conèixer les concentracions romanents d’aquest oli industrial. La primera campanya va ser al final de desembre de 2016, i la segona, el gener de 2017. Els resultats mostraren que les concentracions d’oli industrial havien disminuït, que l’àrea d’afecció s’havia mogut un poc a causa dels forts temporals de tramuntana i les precipitacions dels darrers mesos i que no hi havia cap zona lliure d’afecció a la platja.Després de conèixer els resultats analítics de les mostres de sòls i aigües, REE va encarregar una anàlisi quantitativa de riscs a una empresa externa acreditada, la qual mostrà que el risc per a les persones era acceptable; únicament seria nociu per a la salut de les persones si es produïa una ingestió massiva del producte.

La Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus i REE, de manera coordinada i amb la participació de les direccions generals d’Espais Naturals i Biodiversitat i de Recursos Hídrics, la Demarcació de Costes i l’Ajuntament de Capdepera, han valorat positivament la proposta de recuperació d’aquest espai.