El tipus urbà baixa del 0,625% al 0,569%


 

A la sessió plenària del dia 6 d’octubre s'aprovà la modificació de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) amb els vots favorables de  tots els partits, manco Guanyem que se va abstendre.

La proposta va ser no augmentar l’IBI als contribuents com a conseqüència de la cancel·lació del pla d’ajust fa uns mesos, a més d’ajustar els tipus de gravamen a aplicar, tot mantenint la recaptació d’anys anteriors.

 

COMPARATIVA DE TIPUS DE GRAVAMEN 2016 – 2017 

BÉ IMMOBLE

TIPO DE GRAVAMEN A APLICAR 2017

TIPO DE GRAVAMEN A APLICAR 2016

Bé urbà

0,569%

0,625%

D’ús industrial, us comercial i d’ús d’oci i hoteleria.

0,804%

0,86%

D’ús d’oficines i d’ús esportiu

0,624%

0,68%

Bé rústic

0,57%

0,57%

De característiques especials

0,65%

0,65%

Cal recordar que l’any 2014 varen entrar en vigor els nous valors cadastrals dels immobles del municipi de Capdepera, fruit de la ponència de valors aprovada per la Gerència Regional del Cadastre experimentant augments. Això suposaria uns increments d'un 10% en els propers anys, però el ple de l'ajuntament ha aprovat baixar el tipus de gravamen per a no pujar la pressió fiscal.