El primer dia de setembre, després de la letargia estival, el ple ordinari presentava un rosari de punts a l’ordre del dia (al que s’afegí un per via d’urgència). Així i tot, no us penseu que durà més de l’habitual. La majoria de punts eren referits a les inversions financeres sostenibles que se presentaren desglossades... en total 24 punts a l’ordre del dia i un més afegit per via d’urgència. Amb els vots a favor  i abstencions d’uns o altres l’equip de govern va treure endavant gairebé totes les propostes llevat de l’actuació al jardins del Centre Cap Vermell. No assistí la regidora del PP, Pilar Martínez.

Més o manco així anà la sessió:

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 06.07.16. S’aprovà per assentiment.

II.- EXP. INTERNÚM.13 GC/2016: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. Feia referència a uns pagaments a la Seguretat Social que havien estat més elevats del previst. S’Aprovà amb 7 vots favorables del PSOE i les abstencions dels partits de l’oposició   

III.- EXP. INTER NÚM. 12 COMPTABILITAT/2016: PROPOSTA INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. Hi havia 637,610,37 euros per inversions financeres sostenibles. Se passà a votar una per una.

IV.- EXP. INTER NÚM. 4MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI EDIFICI CAN RATA. Hi ha 157.000 euros per a reformar Can Rata i dedicar-la a Serveis Socials de Capdepera. S’aprovà amb 8 vots a favor (PSOE i Guanyem), 4 abstencions (MÉS) i 4 en contra (PP i  Es Grup).

V.- EXP. INTER NÚM. 5MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI EDIFICI IBAVI. Es tracta d’adequar un local de l’ajuntament per fer-lo servir de magatzem d’aliments per un valor de 9.623,67 euros. S’aprovà amb 15 vots favorables i un en contra (Es Grup)

VI.- EXP. INTER NÚM. 6MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI COBERTA POLIESPORTIU ES FIGUERAL. S’aclarí que no és per adobar la coberta del poliesportiu sinó per adequar-la a la llei de risc laborals per 43.193,12 euros. S’aprovà per unanimitat.

VII.- EXP. INTER NÚM. 7MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI REG CEMENTIRI MUNICIPAL. Es tracta d’adequar el reg del cementiri de Capdepera per a millorar el consum d’aigua i evitar pèrdues per un valor de 22.254,90 euros. S’aprovà amb 11 vots a favor, 4 abstencions (MÉS) i 1 en contra (Es Grup).

VIII.- EXP. INTER NÚM. 8MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DE CANYAMEL. Es tracta de renovar els jocs infantils i millorar l’espai per un valor de 13.145,92 euros. S’aprovà amb 11 vots a favor i 5 abstencions.

IX.- EXP. INTER NÚM. 9MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI TERRA PARC INFANTIL SA GRAVERA. Es tracta d’una intervenció a la terra de la zona de jocs del parc infantil per un valor de 37.762,45 euros. També s’aprovà amb 11 vots a favor i 5 abstencions.

X.- EXP. INTER NÚM. 10MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI ZONA JARDINS CENTRE CAP VERMELL. Es tractava d’instal·lar un sistema nou de reg per degoteig al jardí. L’oposició qüestionà la inversió en tant era una obra recent nova amb sistema de reg que no acabà de funcionar, demanaren un projecte global. Se pressupostaven 60.133,59 euros i no sortí aprovat amb 8 vots en contra, una abstenció i els 7 a favor de l’equip de govern.

XI.- EXP. INTER NÚM. 11MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI PÈRGOLES I COLUMNES PARC INFANTIL DE S’ESCULL. Es tracta de arranjar pèrgoles i columnes del parc de S’Escull (pintura, petites fissures i despreniments)per 10.461,62 euros. S’aprovà amb 11 vots a favor, 1 abstenció i 4 vots en contra.

XII.- EXP. INTER NÚM. 12 MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI ESCOCELLS DE LA PLAÇA DELS PINS. Es tracta de posar cautxú als escocells de la plaça dels Pins amb un valor de 27.874,63 euros. S’aprovà amb 7 vots a favor, 2 abstencions i 7 en contra.

XIII.- EXP. INTER NÚM. 13MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI FONT ACCESSOS PLATJA DE CANYAMEL. Es tracta de connectar la font a la xarxa d’aigua potable per un valor de 6.990,59 euros. S’aprovà amb 11 vots a favor i 5 vots en contra

XIV.-  EXP. INTER NÚM. 14MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI FONT RODONA ENTRADA CANYAMEL. Posar filtre i un dipòsit de 4500 litres i la millora del reg existent. Se pressuposten 16.554,19 euros. S’aprovà amb 12 vots a favor i 4 vots en contra (MÉS)

XV.- EXP. INTER NÚM. 15MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI ENLLUMENAT PASSEIG DE LES ATZAVARES. Millorar la lluminària del passeig de Les Atzavares (LED) per un valor de 45.100,90 euros. S’aprovà per unanimitat.

XVI.- EXP. INTER NÚM. 16MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI ELECTRIFICACIÓ DEL CASTELL DE CAPDEPERERA. Millora de l’electrificació del Castell millorant la seguretat i la il·luminació, per  un valor de 135.830,59 euros. També s’aprovà per unanimitat.

XVII.- EXP. INTER NÚM. 17MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI SOLAR DEVORA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CAPDEPERA. Es tracta d’adequar un solat situat vora la Deixalleria per un valor de 32.240,72 euros. S’aprovà amb 8 vots a favor 4 abstencions i 4 vots en contra.

XVIII.- EXP. INTER NÚM. 18MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI CREACIÓ ESPAI AGILITY AL PARC SA GRAVERA. Es tracta de crear un espai Agility per a mascotes a la zona de Sa Gravera per un valor de 7500 euros. S’aprovà amb 14 vots a favor, i vot en contra (Guanyem) i 1 abstenció (Es Grup)

XIX.- EXP. INTER NÚM. 19MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI INVERSIONS JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL CASTELL DE CAPDEPERA.  Es tracta de de renovar la passarel·la de fusta d’accés a la porta del Rei En Jaume, per un valor de 11.643,48 euros. S’aprovà per unanimitat

XX.- EXP. INTER NÚM. 20MC/2016: MODIFICACIÓ PRESSUPOST SUPLEMENT DE CRÈDIT AMORTITZACIÓ DE PRESTECS. Se recorda que els doblers d’inversions no aprovades i els que resulten de la realització dels projectes aprovats s’usaran per l’amortització de crèdits, afegint-se a la quantitat prevista. S’aprovà amb 10 vots a favor i 6 abstencions.

XXI.- EXP. NÚM. 190AG/2016: DECLARACIÓ SERVEI ESSENCIAL AUXILIAR POLICIA LOCAL. Es tracta de cobrir un plaça d’administratiu a la policia. S’aprova per 13 vots a favor i 3 en contra (PP).

XXII.- DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ SOBRE COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST.  L’interventor llegeix l’informe d’intervenció de compliment del pla d’ajust, indicant que pot ser sigui el darrer.

XXIII.- DECRETS I RESOLUCIONS. Se comenta que els regidors de l’oposició no les han rebut, sembla que motivat per una errada informàtica. Queden pel proper ple.

XXIV.- PRECS I PREGUNTES.

 

Abans  passar als precs i preguntes  s’aprovà per via d’urgència afegir un punt referit a l’aprovació del compte general de 2015. S’aprva amb 10 vots a favor i 6 abstencions. Aprovada l’inclusió del punt s’aproven els comptes amb 7 vots a favor (equip de govern) i 9 abstencions (oposició).

Pel que fa als precs i preguntes:

PP

- Contractació d’una administrativa per la piscina (autònoma que complia el perfil)

- Senyals d’ACIRE destapades. Provoquen confusió

- Reglament ACIRE, estat del document

- Regulació del patinets elèctrics

- Barreres a un mur de l’autovia.

- Neteja de contenidors

- Error en focs artificials de Sant Roc.

- Valoració festes d’estiu

- Passeig marítim de Cala Rajada

 
MÉS

- Carretera de Sa Mesquida. Aparcament de cotxes

- Piscina, perspectives de cada l’hivern

- Jardineres de la plaça de l’Orient

- Carrers de doble direcció amb aparcament a dues voreres.

- Reforma circulatòria a Cala Rajada

.- Dates de fi llicències de galeres

Es Grup

- Sala multiusos de Cap Vermell

- Trànsit de Cala Rajada

- Policia Tutor de l’IES

- Agrair escultura de Gustavo a Canyamel

Guanyem

- Ocupació via pública

- Moixos i jardins

- Neteja solar de Cala Rajada

- Procés elecció cap  brigada

- Procediment judicial de l’ex-regidora de policia

- Policies interins.

- Situació dels expedients de complements específics

- Transit i bicicletes a l’accés a Son Moll

- Preu dels focs que se tiraran a la setmana del Turisme

- Escola de Música

La regidora de Obres, Mònica Viejo, aprofità el plenari per agrair la feina de la brigada municipal, especialment  durant les festes.

I així acabà la sessió que semblava seria maratoniana i  resultà moderadament llarga. Dins la més absoluta normalitat.