Dia 30 de Juny 

Temperatura màxima 28,9 graus  a les 15,00 h., vent Llevant-Xaloc 
Temperatura mínima 20,4 graus a les 7,00 h.,vent en calma 
Humitat màxima 85 %  i humitat mínima 54 % 
Baròmetre màxima 1016,9 hPa. i baròmetre mínima 1014 hPa. 
Velocitat del vent 11 km/h., les 16,20 h. vent de Llevant-Xaloc 
Vent dominant durant el dia Xaloc 
Radiació solar 942  (escala entre 0 a 1800) 
Raig UV 6,9  (escala de 0 a 16). 
Sortida de Soa les 6,21 i posta a les 21,18 hores.  

 

Dia 29 de Juny 

Brusquina durant dematí i capvespre recollida 0,4  l.m2. 
Bufava un ventet de Ponent, en temps de la brusquina. 
Temperatura màxima 28,3 graus  a les 13,5 h., vent de Gregal 
Temperatura mínima 21,7 graus a les 7,00 h., vent calmat 
Humitat màxima 86 % i humitat mínima 57 % 
Baròmetre màxima 1017,3 hPa. i baròmetre mínima 1013,2 hPa. 
.elocitat del vent 18 km/h., les 10,50 h. vent de Migjorn-Llebeig 
Vent dominant durant el dia Ponent.
Sortida de Soa les 6,21 i posta a les 21,18 hores.  
Avui es el dia de Sant Pere, patró del mariners i Sant Pau. 

Dia 28  de Juny

Brusquina durant la nit, recollida 0,1  l.m2.
Temperatura màxima 27,2 graus  a les 13,5 h., vent de Migjorn
Temperatura mínima 18,9 graus a les 7,00 h., vent de Migjorn-Xaloc
Humitat màxima 83 % i humitat mínima 63 %
Baròmetre màxima 1020,3 hPa. i baròmetre mínima 1015.1 hPa.
Velocitat del vent 13 km/h., a les 15,00 h. vent de Xaloc
Vent dominant durant el dia Xaloc
Radiació solar 837  (escala entre 0 i 1800) Raigs UV 7,1  (escala de 0 a 16).
Sortida de Sol a les 6,21 i posta a les 21,18 hores.
Avui es el dia de Sant Pere, patró del mariners i Sant Pau.


Dia 27 de Juny

Temperatura màxima 26,7 graus a les 14 h., vent Llevant-Gregal
Temperatura mínima 19,4 graus a les 4,10 h.,vent Tramuntana-Mestral.
Humitat màxima 8º % i humitat mínima 58 %
Baròmetre màxima 1021,6 hPa. i baròmetre mínima 1019,2 hPa.
Velocitat del vent 14,5 km/h., a les 12,40 h. vent de Mestral.
Vent dominant durant el dia Tramuntana-Gregal.
Radiació solar 856  (escala entre 0 i 1800). Raig UV 5,8  (escala de 0 a 16).
Sortida de Sol a les 6,21 i posta a les 21,18 hores.
Avui es el dia de l'arbre, i el Dia de l'Orgull Gai.


Dia 26 de Juny

Temperatura màxima 25,6 graus  a les 13,40 h., amb vent de Tramuntana-Gregal.
Temperatura mínima 21,17 graus a les 2,50 h., amb vent de Xaloc.
Humitat màxima 82%  i humitat mínima 68 %
Baròmetre màxima 1019,5 hPa. i baròmetre mínima 1015 hPa.
Velocitat del vent 16,1 km/h., a les 15,40 h. vent de Tramuntana-Gregal.
Vent dominant durant el dia Tramuntana-Gregal.
Radiació solar 889  (escala entre 0 i 1800)
Raig UV 6,9  (escala de 0 a 16).
Sortida de Sol a les 6,20 i posta a les 21,18 hores.
Avui es la patrona de la Sanitat Ntra. Sra. Del Perpetu Socors.

 

 

Dia 25 de Juny

Temperatura màxima 28,9 graus  a les 15,50 h., amb vent Llevant 
Temperatura mínima 18,3 graus a les 6,00 h., amb vent Llevant-Gregal.
Humitat màxima 82  % i humitat mínima 49 %
Baròmetre màxima 1015,8 hPa. i baròmetre mínima 1014,2 hPa.
Velocitat del vent 12,9 km/h., a les 13,50 h. vent de Migjorn-Xaloc
Vent dominant durant el dia Llevant-Gregal
Radiació solar 877  (escala entre 0 i 1800).  Raig UV 7,5  (escala de 0 a 16).
Sortida de Sol a les 6,19 i posta a les 21,18 hores.


Dia 24 de Juny
Temperatura màxima 28,2 graus a les 16 h., vent Llevant-Xaloc
Temperatura mínima 17,6 graus a les 6,50 h.,vent Migjorn.
Humitat màxima 74 % i humitat mínima 47 %
Baròmetre màxima 1020,1 hPa. i baròmetre mínima 1014,7 hPa.
Velocitat del vent 18 km/h., a les 19,30 h. vent de Xaloc
Vent dominant durant el dia Migjorn.
S
ortida de Sol a les 6,19 i posta a les 21,18 hores.  


Cala Agulla, sortida de sol del dia de Sant Joan

Dia 23 de Juny

Temperatura màxima 27,4 graus a les 15 h., amb vent Xaloc  
Temperatura mínima 17,6 graus a les 7,00 h., amb vent calmat
Humitat màxima 88 %  i humitat mínima 62 %
Baròmetre màxima 1021,5 hPa. i baròmetre mínima 1019,3 hPa.
Velocitat del vent 11,3 km/h., a les 15,20 h. vent de Migjorn-Xaloc       
Vent dominant durant el dia Xaloc.
Radiació solar 882  (escala entre 0 i 1800). Raig UV 8,5  (escala de 0 a 16).
Sortida de Sol a les 6,19 i posta a les 21,18 hores.

Dia 22 de Juny

Temperatura màxima de 26,7 graus a les 15,30 h., amb vent Xaloc
Temperatura mínima de 17,2 graus a les 6,40 h., amb vent calmat
Humitat màxima 81 % i humitat mínima 58 %
Baròmetre màxima 1022,1 hPa. i baròmetre mínima 1019,7 hPa.
Velocitat del vent 11,3 km/h., a les 15,20 h. vent de Migjorn-Xaloc
Vent dominant durant el dia Llevant
Radiació solar 888  (escala entre 0 i 1800). Raig UV 8,6  (escala de 0 a 16).
Sortida de Sol a les 6,19 i posta a les 21,18 hores.


Dia 21 de Juny

Temperatura màxima 26,1 graus  a les 14,40 h., vent Xaloc                                                                          Temperatura mínima 16,7 graus a les 6,50 h.,vent Ponent
Humitat màxima 87 % i humitat mínima 54 %
Baròmetre màxima 1023,3 hPa. i baròmetre mínima 1021 hPa.
Velocitat del vent 14,5 km/h., a les 14,40 h. vent de Xaloc
Vent dominant durant el dia Llevant-Xaloc
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,17 hores.
Radiació solar 881  (escala entre 0 i 1800). Raig UV 8,5  (escala de 0 a 16).
Avui a coincidit  al Solstici d’estiu i la Lluna plena. L’estiu va entrar ahir a les 22,34 hores.

 

Dia 20 de Juny

Temperatura màxima 25,6 graus  a les 16,30 h., vent de Migjorn-Xaloc
Temperatura mínima 18,3 graus a les 6,50 h.,vent de  Ponent-Llebeig
Humitat màxima 73 % i humitat mínima 50 %
Baròmetre màxima 1022,9 hPa. i baròmetre mínima 1020,9 hPa.
Velocitat del vent 16,1 km/h., a les 12,10 h. vent de Tramuntana-Gregal.
Vent dominant durant el dia Ponent.

Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,17 hores.
Radiació solar 1067 (escala entre 0 i 1800). Raig UV 8,3  (escala de 0 a 16).
Avui han coincidit el Solstici d’estiu i la Lluna plena. 
Es celebra el dia mundial del IOGA.

Dia 19 de Juny

Temperatura màxima de 24,5 graus  a les 13,10 h., amb vent Tramuntana-Gregal                                                      Temperatura mínima de 14,9 graus a les 6,40 h., amb vent Gregal.
Humitat màxima 79  % i humitat mínima 54 %
Baròmetre màxima 1023,4 hPa. i baròmetre mínima 1021,4 hPa.
Velocitat del vent 14,5 km/h., a les 8,40 h. vent de Ponent-Gregal
Vent dominant durant el dia Gregal
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,17 hores.
Avui acomiadam a la primavera.

 

Dia 18 de Juny

Brusca el mati i pluja al capvespre en recollida 2,6 l/m2. Intensitat de la pluja 19,4 l/h.
A primeres hores del capvespre em forma de tempesta.
Temperatura màxima 23,9 graus  a les 11.40 h., amb vent Tramuntana-Gregal
Temperatura mínima 16,7 graus a les 3,50 h., amb vent Llevant-Gregal.
Humitat màxima 84 %  i humitat mínima 67 %
Baròmetre màxima 1023,3 hPa. i baròmetre mínima 1016,8 hPa.
Velocitat del vent 20,9 km/h., a les 12,40 h. vent de Tramuntana.
Vent dominant durant el dia Gregal.
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,17 hores.

Dia 17 de Juny

Temperatura màxima 25,7 graus  a les 14,30 h., amb vent de Gregal
Temperatura mínima 19,3 graus a les 0,00 h., amb vent en calma.
Humitat màxima 78  % i humitat mínima 52 %
Baròmetre màxima 1017,6 hPa. i baròmetre mínima 1011 hPa.
Velocitat del vent 20,9 km/h., a les 3,10 h. vent de Llebeig.
Vent dominant durant el dia Llebeig
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,17 hores.


Dia 16 de Juny

Temperatura màxima 25,6 graus  a les 18,20 h., vent de Ponent Llebeig
Temperatura mínima 20,4 graus a les 6,30 h.,vent de Ponent-Mestral.
Humitat màxima 86 % i humitat mínima 38 %
Baròmetre màxima 1011,4 hPa. i baròmetre mínima 1000,2 hPa.
Velocitat del vent 27,4 km/h., a les 18,30 h. amb vent Migjorn-Llebeig.
Vent dominant durant el dia Ponent-Mestral.
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,16 hores.

 

Dia 15 de Juny

Temperatura màxima 30,2 graus a les 13,50 h., vent de Tramuntana.
Temperatura mínima 22 graus a les 6,30 h., vent Migjorn-Xaloc.
Humitat màxima 91% i  humitat mínima 59 %
Baròmetre màxima 1006 hPa.  i baròmetre mínima 1001 hPa.
Velocitat del vent 24,1 km/h., a les 9,30 h. amb vent de Migjorn.
Vent dominant durant el dia Migjorn-Xaloc
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,16 hores.Dia 14 de Juny

Temperatura màxima 25 graus a les 16,20 h., vent de Xaloc.
Temperatura mínima 21,7 graus a les 8,30 h.,vent Llevant-Gregal.
Humitat màxima 90  % i humitat mínima 69 %
Baròmetre màxima 1009,2 hPa. i bòmetre mínima 1006,1 hPa.
Velocitat del vent  14,5 km/h., a les 11,20 h. amb vent Llevant-Xaloc. 
Vent predominant durant el dia Xaloc-Gregal
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,15.  


Dia 13 de Juny

Petita brusquina a ja el matí, inapreciable, en vent de Llevant-Gregal.
Temperatura màxima 27,1 graus  a les 16,10 h., vent de Xaloc
Temperatura mínima 20,1 graus a les 6,20 h.,vent calmat.
Humitat màxima 91  % i humitat mínima 74 %
Baròmetre màxima 1013 hPa. i baròmetre mínima 1007 hPa.
Velocitat del vent  16,1 km/h., a les 13,40 h. vent Llevant-Xaloc.
Vent dominant durant el dia Xaloc.
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a les 21,15. Es mantenen aquestes dues hores.Dia 12 de juny.

Una brusquina a primeres hores del capvespre inapreciable. 
Bufava en aquests moments el vent de Llevant. 
El vent predominant durant el dia fou el Tramuntana i Gregal.
Les ràfegues més fortes de 13 km/h. a les 18,40 vent de Tramuntana- Gregal.
Temperatura màxima 26,1 graus a les 17,20 h. vent de Gregal.
Temperatura mínima 19,4 a les 6,30 en vent de Tramuntana i Gregal.
Humitat relativa entre els 67 i els 86 % 
Pressió  atmosfèrica  entre els 1012,4 i els 1015 hPa.
Sortida de Sol a les 6,18 i posta a els 21,15.
 

Dia 11 de Juny.
Temperatura màxima 26,21 graus a les 13,40 h., vent de Migjorn-Xaloc.
Temperatura mínima 20,6 graus a les 6 h., vent en calma.
Humitat màxima 89 % i humitat mínima 72 %
Baròmetre màxima 1013,6 hPa. i baròmetre mínima 1010 hPa.
Velocitat del vent 11,3 km/h., a les 18,10 h. amb vent Tramuntana-Gregal.
Vent dominant durant el dia Llevant-Gregal.

 

Dia 10 de Juny.

Temperatura màxima 28,3 graus  a les 13,20 h., amb vent de Migjorn-Xaloc.
Temperatura mínima 21,1  graus a les 5,20 h., amb vent Ponent.
Humitat màxima 77 % i humitat mínima 49 %
Baròmetre màxima 1012 hPa. i baròmetre mínima 1009,1 hPa.
Velocitat del vent de 13 km/h,  les 1,30 h. amb vent de Ponent
Ventent dominant durant el dia: Xaloc.

Dia 9 de Juny.

Temperatura màxima 28,9 graus  a les 14,30 h., amb vent de Llevant. Gregal
Temperatura mínima 17,8  graus a les 7,10 h., Vent Mestral
Humitat màxima 79 % , Humitat mínima 43 %
Baròmetre màxima 1016,3 hPa.  Baròmetre mínima 1011 hPa.
Velocitat del vent  12,9 km/h. a les 11,10 h. Vent de Tramuntana-Mestral
Vent dominant durant el dia Llevant-Gregal


Dia 8 de Juny.
Temperatura > 27,2 graus  a les 15,50 h., amb vent de Xaloc.                                                                       Temperatura < 18,3  graus a les 5,50 h., Vent en calma
Humitat > 89 %.    Humitat < 67 %
Baròmetre > 1021,2 hPa.  Baròmetre <  1015,8 hPa.
Velocitat del vent  14,5 km/h. a les 19,20 h. Vent de Xaloc.
Vent dominant durant el dia Llevant


Dia 7 de Juny.

Temperatura > 26,3 graus  a les 15,200 h., amb vent de  Llevant i Xaloc 
Temperatura <  18,3  graus a les 6,30 h., amb vent de Migjorn
Humitat > 92 %    Humitat < 65  %
Baròmetre > 1022 hPa.  Baròmetre <  1019 hPa.
Velocitat del vent  8 km/h. A les 10,50 h. amb vent Llevant  
Vent dominant durant el dia Migjorn.
Avui es el dia dels oceans.


Dia 6 de Juny.

Temperatura > 24,4 graus  a les 15,40 h., amb vent de Xaloc
Temperatura < 17,1  graus a les 6,40 h., Vent Xaloc
Humitat >  91 %  Humitat <  72  %
Baròmetre > 1019,4 hPa.  Baròmetre <  1016,1 hPa.
Velocitat del vent  16,1 km/h. A les 15 h. amb vent Llevant
Vent dominant durant el dia Xaloc.

Dia 5 de Juny.

Temperatura >  24,4 graus  a les 13,4 h en vent de Tramuntana.           
Temperatura <  17,10  graus a les 3,40 h. Vent encalmat.
Humitat >  91 %  Humitat <  69  %
Baròmetre > 1017,2 hPa.  Baròmetre <  1013,6 hPa.
Velocitat del vent  17,7 km/h. A les 13,2 vent NNE.              
Vent dominant durant el dia NNE.

Dia 4 de Juny. 

Temperatura >  24,7 graus , Temperatura <  15,8 graus.
Humitat >  87 %, Humitat <  71  %
Baròmetre > 1013 hPa. Baròmetre <1010 hPa.
Velocitat del vent 10 km/h. El Xaloc ha estat el vent predominant del dia

 

Dia 3 de Juny.

Temperatura >  24,1 graus,  Temperatura <  14,2 graus.
Humitat > 86 % ,   Humitat <  72 %
Baròmetre > 1013 hPa.   Baròmetre < 1012 hPa.
Velocitat del vent  11 km/h. de  E-SE

Dia 2 de Juny.

Temperatura >  23,3 graus                     
Temperatura <  14,9 graus.
Humitat >  88 % , Humitat <  64  %
Baròmetre >  1017  hPa.,  Baròmetre <  1013  hPa.
Velocitat del vent 16  km/h.  Vent 3 SSE

Dia 1 de juny

Temperatura >23,9 graus                    
Temperatura < 15,9 graus.
Humitat >  92 %,  Humitat <  64  %
Baròmetre > 1019 hPa. Baròmetre <  1016 hPa.
Velocitat del vent  13 km/h.