El termini de presentació d'ofertes acaba dia 26 de febrer 

L’Ajuntament de Capdepera ha presentat els plecs de condicions per licitar el servei d’explotació de platges i el servei de salvament. Les empreses poden presentar les seves ofertes fins el dia 26 de febrer, inclòs.

 

Explotació de platges

Com a novetat del plec cal destacar que el servei d’explotació de platges s’ha dividit en onze lots diferents. El primer inclou la gestió, pròpiament dita, de les platges del municipi, tant de les més importants com cala Mesquida, cala Agulla, Canyamel, Son Moll i sa Font de sa Cala, com les altres. Els altres lots fan referència als artefactes flotants, massatges... 

Pel que fa al lot 1, la licitació és per a dos anys amb possibilitat de pròrroga de dos anys més. El preu és de 971.025,52€ per any.

En el plec d’enguany s’han tengut en compte aspectes que millorin el servei, com per exemple, l’augment de les freqüències de neteja de les platges, el canvi de papereres, la instal·lació de passarel·les enrotllables fins a la mar, la instal·lació de wifi a les platges, la creació d’un web informatiu, l’eliminació dels llits balinesos de la platja de Son Moll i augmentar el nombre de rentapeus amb aigua salada, dutxes i banys. A més, es demana que la platja de Canyamel es netegi amb un tractor petit, l’adjudicatari també haurà de netejar els accessos a les platges i les zones posteriors, desbrossar si fos necessari, i canalitzar els torrents.

A més, s’aposta per l’accessibilitat a les platges renovant les passarel·les de fusta de les platges de Son Moll i Canyamel i la instal·lació de dues zones d’ombra per a persones amb discapacitat a dites platges.

També es vol conscienciar a les persones sobre la importància de respectar el medi natural per això es demana la instal·lació de cartells de senyalització del cordó dunar, la realització d’una campanya de conscienciació ambiental amb l’edició de tríptics, complir amb la normativa ISO 14001 i EMAS, amb la normativa d’higiene i de seguretat alimentària i amb la normativa acústica. S’hauran de controlar les aigües residuals per evitar els abocaments a l’arena, s’han de tractar els residus i complir la normativa antiincendis. A més s’ha creat un protocol de tractament de la posidònia que s’haurà de complir.

Hi ha dos punts especials en el contracte, el primer és referent a personal, amb el qual l’empresa haurà de subrogar el personal fix discontinu en aplicació del conveni que tenen actualment. L’altre punt és l’obertura de platges per a cans durant tot l’any, i on l’adjudicatari haurà de netejar, posar papereres i cartells informatius amb la normativa a complir.

Pel que fa al a resta de lots, el termini del contracte és d’un any sense possibilitat de pròrroga. Dins aquests hi ha tres lots de massatges.

 

Plec de salvament

El contracte és de dos anys amb possibilitat de pròrroga de dos anys més i inclou les cinc platges més importants de Capdepera: cala Mesquida, cala Agulla, Son Moll, sa Font de sa Cala i Canyamel. Les novetats inclouen un socorrista més a la platja de sa Font de sa Cala, una moto aquàtica més a la platja de cala Mesquida, l’augment dels horaris mínims establerts al decret a les diferents temporades. S’aposta per la informació dels usuaris per això es demana una campanya informativa de primers auxilis i una campanya sobre grumers.

Com a millores del contracte, es preveu l’augment de l’horari de servei, la realització de jornades formatives amb primers auxilis amb els escolars, el servei gratuït d’identificació de polseres de seguretat o la instal·lació de panells informatius a les zones de bany no vigilades.

 

Plec de prescripcions tècniques (297 KB)
Data publicació a la web: 17 de febrer de 2016
 
Plec de clàusules administratives (204 KB)

Resta d'informació a 
http://www.ajcapdepera.net/contractacio/contrato.ct.html?cc=1549