1 Quina valoració feis  de la legislatura passada?. El millor i el pitjor d'aquests 4 anys.
2 Quines són les 3 prioritats a desenvolupar abans dels 100 primers dies?
3 Quines condicions posareu a l'hora de pactar i amb qui? Línies vermelles (si és que en teniu)
4 Com voldríeu gestionar el dèficit municipal existent?
Quina valoració feis  de la legislatura passada?. El millor i el pitjor d'aquests 4 anys.
Lo millor les beques universitaries , lo pitjor les lluites internes de l'equip de govern i el talant dictatorial que desde batlía s'ha duit a terme.

2 Quines són les 3 prioritats a desenvolupar abans dels 100 primers dies?
Pla de manteniment de infraestructures i demanar al Govern de les illes balears la seva implicació per realitzar un nou espigó aixi com noves infreestructures al moll. Un plá turístic municipal també es prioritari però será imposible realizar-lo amb 100 dies

3 Quines condicions posareu a l'hora de pactar i amb qui? Línies vermelles (si és que en teniu)
Pactaríem amb el qui ens respectàs la major part del nostre programa. 

4 Com voldríeu gestionar el dèficit municipal existent?

Esteim baix un pla d'ajust , el qual es tindrà que seguir aplicant, lo important será el manteniment de les 
infraestructures existents, i petites noves infraestructures que donaran un altre aire al poble.


NOTA DE CAP VERMELL: Hem enviat les preguntes a tots els candidats, publicarem les respostes així com les rebrem. Lamentam no haver rebudes les respostes de tots els candidats.