A la vista dels resultats d'aquestes enquestes, hem errat en el plantejament i no ens sap greu reconèixer-ho. No volíem fer cap examen sino veure el coneixent que teniu d'allò que pagam. Però el cert és que pagam ens agradi o no. Quin remei!

Ara bé modificam les preguntes i vos demanam si les quantitats són elevades o no. Ja veurem si hi ha més sort i ara l'encertam.

I a continuació, el resultat de les enquestes.

ORDENANCES FISCALS 1 Quin impost ha de pagar un vehicle de 12 a 16 cavalls fiscals?
114,82 €
6   35.3%
 
92,32 €
5   29.4%
 
54,53 €
4   23.5%
 
72,43 €
2   11.8%
 

Nombre de vots:  :  17
Primer vot:  :  29.03.2008
Últim vot:  :  02.04.2008

 

ORDENANCES FISCALS 2 Quin impost de recollida de fems paga un habitage de menys de 150 m2?
97,53 €
9   47.4%
 
127,53 €
6   31.6%
 
67,53 €
2   10.5%
 
87,53 €
2   10.5%
 

Nombre de vots:  :  19
Primer vot:  :  29.03.2008
Últim vot:  :  02.04.2008