La reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada costarà prop de mig milió d'euros
 El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics va aprovar la selecció dels 13 projectes admesos en la convocatòria pública per a l'exercici 2014. L'organisme finançarà el 80 per cent de cadascuna de les iniciatives, destinant així l'import màxim de la convocatòria, que ascendeix a un total de 3,6 milions d'euros.

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha presidit una nova reunió de la Junta Rectora del Consorci, on ha subratllat que l'aprovació d'aquests projectes és "una mostra de l'aposta de la Conselleria" per la diversificació de producte i per seguir invertint en la millora de zones turístiques i en el reposicionament de destinacions per poder ser més competitius.


La Junta Rectora ha seleccionat definitivament els corresponents projectes d'inversió viables que s'ajusten a les bases de la convocatòria i que han obtingut l'informe tècnic favorable de viabilitat tècnica i econòmica.

Entre altres projectes se troba la reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada per 491.721 euros.


A més dels 13 projectes aprovats van quedar un altre grup en reserva. 

El conseller ha subratllat que amb l'aprovació d'aquests projectes es mostra també l'interès del Govern per donar suport a tots els ajuntaments i municipis que "fan un esforç per a la consolidació de l'oferta de productes turístics de qualitat i diferenciats".

Esperam poder ampliar la notícia del projecte aprovat.