De la mateixa manera que comentàvem que el parc de s'Alzinar s'havia quedat sense papereres, ara hem de dir (estam ben contents de poder-ho fer) que han estat reposades durant la setmana passada. 

A més, s'han canviat les porteries del camp de futbet, que estaven en mal estat (especialment les xarxes), per a gaudi dels nins.

Aquest parc pateix un forta pressió d'ús ja que, a més del període escolar, és emprat els capvespres, i moltes vegades pateix d'actes vandalisme per part d'alguns dels usuaris. Ara han romput algunes de els fustes del tancament de la zona de jocs infantils.