L'Ajuntament de Capdepera inclou en els pressuposts de cada any una partida per asfaltar carrers de municipi. Lluny de  cobrir les necessitats, segons el que escoltàrem a un plenari, se trien uns carrers que es consideren prioritaris i s'asfalten.La tarea s'inicià a Capdepera amb l'asfaltat del carrer de l'Església, que aixecà certa polèmica en qüestionar-se la seva prioritat pel poc trànsit que té i  la proximitat de la vivenda d'un regidor,  i  el carrer de Ses Pedreres (entre el carrer Port i el carrer col·legi).A Cala Rajada s'han s'han asfaltat fins ara, i sembla que encara pot haver qualque carrer més afectat, un tram del carrer Hernàn Cortés (entre Sant Andreu i Mestre Vicenç Nadal) i el carrer Bustamante (vora la plaça dels Pins)

D'altra banda a algunes zones s'han tapat sotracs amb asfalt o amb terra. Així al carrer de Cala Gat, operaris de Coexa han adobat els grans sotracs amb terra premsada i al carrer Cap Roig (Es Carregador) s'ha asfaltat un tram.
Pot haver més intervencions (de fet, esperam rebre informació dels carrers que seran asfaltats enguany) que no hem relacionat per desconeixement. D'altra banda la brigada municipal segueix amb les seves tasques de manteniment, com ara la pintura de les marques vials de Cala Rajada i l'adob de trams de voravies en mal estat.