De moment, formam part del 5% que no tenim accés a tots els canals.

El Govern destinarà 767.624 euros el 2014 per garantir el senyal de la TDT a les Illes


 
La inversió evita problemes en la recepció de canals públics a prop de 20.000 persones

El Govern destinarà 767.624,73 euros el 2014 per garantir el senyal de la TDT a zones on no arriben els radiodifusors a les Illes. La televisió pública nacional està obligada a garantir una cobertura del 98% mentre que les privades han de garantir-ne un 95%. Així, l'Administració autonòmica, a través de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, evita un buit de cobertura d'un 2% de la població pels canals públics i d'un 5% pels canals privats .
"Parlam d'aproximadament unes 20.000 persones a les Illes Balears. Intentam garantir als ciutadans un dret constitucional com és el dret a la informació", adverteix el director general d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antoni Mateos.

Malgrat aquesta extensió de cobertura que du a terme la Conselleria d'Economia i Competitivitat, hi ha llocs aïllats, amb mala orografia i poca població que queden també sense cobertura de TDT. En aquests casos la solució és la de SAT-TDT on es pot posar un descodificador per satèl·lit, que permet rebre els canals nacionals públics i privats, però no els canals autonòmics o locals. En aquest cas, són els tècnics de la Comunitat Autònoma els que validen els descodificadors que poden anar a cada territori.

Es defineixen diferents zones de cobertura. La zona 1 fa referència a aquells centres sufragats pels radiodifusors. Els principals de les Illes Balears són els d'Alfàbia (Mallorca), El Toro (Menorca), Sant Llorenç (Eivissa) i el Pilar de la Mola (Formentera). La zona 2 disposa de centres sufragats pel Govern de les Illes Balears amb la col·laboració d'altres ens locals. Alguns dels centres són els que milloren la cobertura a Estellencs, Banyalbufar i Capdepera a Mallorca; Cala Morell, Binibeca i Punta Prima a Menorca o Cala Tarida, Sant Mateu o el Pilar de Formentera a les Pitiüses. La zona 3 adopta una solució via satèl·lit gratuïta per a l'usuari a zones poc urbanitzades i orogràficament difícils.

El Govern va obtenir el permís dels diferents radiodifusors per estendre la seva cobertura i actua també com a radiodifusor mitjançant l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears. Aquesta empresa, en canvi, actua com a operador de transport i difusió del senyal, amb autorització de l'extinta CMT - Comissió del Mercat de Telecomunicacions i realitza una gestió tècnica , de manteniment i operativa.

"La Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic no només finança l'extensió de cobertura de TDT, sinó que també posa a disposició dels usuaris, enginyers, instal·ladors de telecomunicacions, públic en general la informació dels centres emissors, canals , programes i altres paràmetres tècnics que poden servir a la població per rebre millor la informació de la televisió", informa Antoni Mateos.