inici

Cap Vermell

Capdepera tendrà accés a tots els canals de la TDT el 2014

De moment, formam part del 5% que no tenim accés a tots els canals.

El Govern destinarà 767.624 euros el 2014 per garantir el senyal de la TDT a les Illes


 
La inversió evita problemes en la recepció de canals públics a prop de 20.000 persones

El Govern destinarà 767.624,73 euros el 2014 per garantir el senyal de la TDT a zones on no arriben els radiodifusors a les Illes. La televisió pública nacional està obligada a garantir una cobertura del 98% mentre que les privades han de garantir-ne un 95%. Així, l'Administració autonòmica, a través de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, evita un buit de cobertura d'un 2% de la població pels canals públics i d'un 5% pels canals privats .
"Parlam d'aproximadament unes 20.000 persones a les Illes Balears. Intentam garantir als ciutadans un dret constitucional com és el dret a la informació", adverteix el director general d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antoni Mateos.

Malgrat aquesta extensió de cobertura que du a terme la Conselleria d'Economia i Competitivitat, hi ha llocs aïllats, amb mala orografia i poca població que queden també sense cobertura de TDT. En aquests casos la solució és la de SAT-TDT on es pot posar un descodificador per satèl·lit, que permet rebre els canals nacionals públics i privats, però no els canals autonòmics o locals. En aquest cas, són els tècnics de la Comunitat Autònoma els que validen els descodificadors que poden anar a cada territori.

Es defineixen diferents zones de cobertura. La zona 1 fa referència a aquells centres sufragats pels radiodifusors. Els principals de les Illes Balears són els d'Alfàbia (Mallorca), El Toro (Menorca), Sant Llorenç (Eivissa) i el Pilar de la Mola (Formentera). La zona 2 disposa de centres sufragats pel Govern de les Illes Balears amb la col·laboració d'altres ens locals. Alguns dels centres són els que milloren la cobertura a Estellencs, Banyalbufar i Capdepera a Mallorca; Cala Morell, Binibeca i Punta Prima a Menorca o Cala Tarida, Sant Mateu o el Pilar de Formentera a les Pitiüses. La zona 3 adopta una solució via satèl·lit gratuïta per a l'usuari a zones poc urbanitzades i orogràficament difícils.

El Govern va obtenir el permís dels diferents radiodifusors per estendre la seva cobertura i actua també com a radiodifusor mitjançant l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears. Aquesta empresa, en canvi, actua com a operador de transport i difusió del senyal, amb autorització de l'extinta CMT - Comissió del Mercat de Telecomunicacions i realitza una gestió tècnica , de manteniment i operativa.

"La Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic no només finança l'extensió de cobertura de TDT, sinó que també posa a disposició dels usuaris, enginyers, instal·ladors de telecomunicacions, públic en general la informació dels centres emissors, canals , programes i altres paràmetres tècnics que poden servir a la població per rebre millor la informació de la televisió", informa Antoni Mateos.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar