L’Ajuntament de Capdepera, Predi Son Jaumell, Associació hotelera Cales de Capdepera, Cap Vermell Hotels i grup STeH lliuren els II Ajuts Universitaris 

El batle de l’Ajuntament de Capdepera, Rafel Fernández, acompanyat de Pedro Soler, representant del Grup STeH;  Pedro Pascual, representant de Predi Son Jaumell; Lluís Rocha, president de l’Associació Hotelera Cales de Capdepera; i  la representant de Cap Vermell Hotels, van entregar els II Ajuts a estudis universitaris ( dia 29 de desembre) al Teatre de Capdepera.

L’objectiu de la convocatòria és ajudar a sufragar econòmicament part de la formació dels estudiants del municipi de Capdepera i compta amb la col•laboració econòmica de quatre empreses gabellines: SteH, FirstSunMallorca Hotels, Predi Son Jaumell i Cap Vermell Hotels.

S'atorguen un total de 12 ajuts, valorats en 1.200€ cadascun sense distinció d'estudis a becar per empresa, sinó fent un únic bloc. Cada empresa sufraga la quantia per a 3 alumnes becats, aportant un total de 3600€.

 
  Així, després de mesos de difusió i d’avaluació de les sol•licituds presentades, en funció de la prelació obtinguda ( atenent major puntuació fins a cobrir el màxim de beques existents), s’han entregat un total de dotze ajuts a estudiants de les següents carreres: Psicologia, Màrqueting i Investigació de Mercats, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Medicina, Edificació, Disseny, Administració d'Empreses, Educació Social, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Filosofia i Economia.

L’acte ha estat conduït per la regidora d’Educació, Antònia Caimari, qui a continuació ha donat pas al batle de Capdepera, Rafel Fernández.

Tot seguit, ha estat el torn dels representants de les quatre empreses i de Llorenç Llop, director de l'IES Capdepera, en nom dels centres educatius on han estudiat els alumnes que han rebut les ajudes.

Després s’han entregat els ajuts econòmics als alumnes seleccionats amb la presència del batle de Capdepera i els representants de les empreses.

L'acte l'ha tancat el rector de l'Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, qui després de donar l'enhorabona als estudiants ha manifestat la seva sorpresa per iniciatives com la de Capdepera. També hi ha assistit Tolo Deià, degà de la Facultat de Turisme.
Cal assenyalar que contràriament a la primera edició, no han assistit cap representant de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.Els alumnes que han rebut l'ajuda han estat els següents.

Ajuts atorgats per SteH
- Marcelo, LÓPEZ NOGUERAS  (1r Edificació, UIB)
- Manuel, MORENO SOTO (3r Filosofia, UIB)
- Marco Antonio, FERREIRO BALLESTEROS,(1r Enginyeria en Tecnologies Industrials, Universitat de Girona)Ajuts atorgats per FirstSun Mallorca Hotels
- Mari Carmen, CACHO MEDINA ( 2n Màrqueting i Investigació de Mercats, Universitat de Granada)
- José, MARÍ DÍAZ ( 1r d'Administració d'Empreses, UIB)
- Zaida, PARRA CAPDEVILA ( 2n Economia, UIB)Ajuts atorgats per Predi Son Jaumell:
- Pere, LLABATA BALLESTER (4t Disseny, UAB ) 
- Yasmine, FERRER HUCKSON (3r Filosofia, UIB )
- Maribel, SALGUERO  PÉREZ (3r Medicina UAB )


Ajuts atorgats per Cap Vermell Hotels:
- Maria del Mar, LLULL ALBURQUERQUE ( 2n Psicologia UAB)
- Antoni Miquel, FAJARDO ESTEVA (1r Ciències de l'Activitat Física i de 'Esport, Las Palmas GC)
- Ester, JUAN VIVES ( 2n Educació Social UIB )Els ajuts a estudis universitaris de Capdepera es varen crear en un context de crisi econòmica en el qual moltes famílies no poden apostar per l’educació superior dels seus fills. Les empreses organitzadores, així com el consistori gabellí, han deixat palès amb el lliurament dels ajuts que aposten pel binomi estudi-empresa, que passa primer per la formació dels joves de Capdepera per acabar oferint un treball de qualitat i professional. 


Antecedents

L’Ajuntament de Capdepera va convocar l’any 2012 els I Ajuts als estudis universitaris acadèmics, adreçades als estudiants de primer de carrera, amb l’objectiu de donar suport a la formació dels estudiants i premiar el bon rendiment acadèmic amb la pretensió d’incentivar l’estudi en un municipi turístic com Capdepera, on el factor turístic sol ser motiu d’abandonament escolar prematur.

Per això, el Consistori va comptar amb la col·laboració de tres empreses del municipi el Grup STeH, l’Associació Hotelera i de Serveis Cales de Capdepera (FirstsunMallorca Hotels) i el Predi Son Jaumell (Viva Hotels i Prinsotel).

En aquesta segona edició, han estat quatre les empreses que hi han participat: el Grup STeH, l’Associació Hotelera i de Serveis Cales de Capdepera (Firstsun Mallorca Hotels) el Predi Son Jaumell (Viva Hotels i Prinsotel) i Cap Vermell Hotel, amb les quals es va signar un conveni de col·laboració el passat mes de juny.  Cada una de les quatre empreses va assumir sufragar una part d’aquest projecte aportant 3600€ cadascuna per a diferents tipus d’estudis, fins a cobrir un total de 12 ajuts de 1200€ per alumne.


Segona edició

S’hi han presentat 41 sol·licituds, de les quals n'han quedat excloses 10 per no complir amb els requisits exigits per les bases. D'aquestes sol·licituds: 14 són d'alumnat que inicia els seus estudis universitaris i 17 d'alumnat ja realitzant estudis universitaris.

Dia 20 de novembre es va reunir la Comissió Avaluadora, formada per aquest sector empresarial, i també els representants dels IES de la zona, a fi de revisar les beques presentades, valorant-ne els 3 aspectes següents: situació econòmica, situació familiar (membre de família monoparental o de família nombrosa o de discapacitat) i situació acadèmica.