inici

Cap Vermell

Suspesa temporalment la vaga de docents

La suspensió temporal es va acordar en assemblea aquest divendres.

Això no obstant, el col·lectiu docent pensa mantenir activa la seva
oposició a la política educativa del Govern.

L'Assemblea de Docents de Mallorca, reunida aquest passat divendres a Porreres, amb la presència de representants de 156 centres escolars de Mallorca, va acordar la suspensió temporal de la vaga que han mantingut aquestes darreres setmanes. S'està, això no obstant, a l'espera de les decisions dels docents de Menorca, Eivissa i Formentera, que aquest cap de setmana celebren les seves assemblees respectives.

Segons la nota emesa per aquest col·lectiu, la suspensió temporal de la vaga no comporta un retorn a la normalitat als centres, sinó que es continuarà amb iniciatives de pressió a la Conselleria, sempre que es cregui oportú. Volen mantenir una activitat de denúncia de les polítiques educatives del Govern i anar preparant la resposta adequada a la denominada llei Wert -Lomque- en considerar que aquesta suposarà encara un major retrocés en la qualitat educativa.

Els docents volen deixar clar que encara que se suspengui la vaga, aquesta continuarà convocada indefinidament, de manera que si l'Assemblea així ho decidís, es podria tornar a la vaga activa en qualsevol moment.

Des de Cap Vermell donam la benvinguda a aquesta inciativa de suspensió temporal de la vaga, perquè s'havia entrat ja en un desgast difícilment suportable,tant per a mestres, com per a alumnes i pares. Consideram aquesta iniciativa un exercici de responsabilitat, davant la impossibilitat d'arribar a cap acord amb un govern que, tot i omplir-se la boca d'haver fet passes de gegant, està, si fa no fa, allà on era al principi de la vaga.

Sigui com sigui, fa la impressió que alguna cosa ha canviat en aquesta comunitat i que el Govern ho té molt cruu per a convèncer de les bondats de la seva política, davant un col·lectiu que no fa vuit dies va ser capaç de treure més de 100.000 persones al carrer.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar