La brigada municipal i la empresa que du la jardineria de l'ajuntament (Coexa) du a terme diverses tasques de manteniment de forma constant, malgrat moltes vegades no són massa visibles. Evidentment no són totes les que s'han dut a terme...

Durant aquest mes de setembre hem vist com s'ha adobat un bocí de voravia a la carretera de Sa Pedruscada (ara resta asfaltar el bocí) que es trobava en mal estat .

L'autovia Joan Carles I és un punt on habitualment se fan feines de jardineria, com ara tallar les plantes de la mitjanera,  tallar la gespa, llaurar o podar palmeres i arbres. Aquest dies arreglaven els fassers de l'entrada a Cala Rajada.

A la plaça de la Constitució a més de pintar els pasos de peatons i  les senyals horitzontals han netejat i pintat el mur de contenció de la Plaça, sota el pati de s'Alzinar.

Per últim Vila Roja a la zona dels carrers s'Alzinar, Coves i Tafona nova, s'han dutes obres de reforç de la xarxa elèctrica que permetrà incrementar la potència i millorar el subministrament elèctric a la zona, especialment a les cases de l'IBAVI de l'entrada del poble.