inici

Cap Vermell

El llit de la mare de Déu a Capdepera (15 agost)

 El mes d’agost va lligat una tradició   religiosa i cultural que ressorgeix amb força després del declivi sofert durant les últimes dècades: L’Assumpció de la Mare de Déu . Són moltes les esglésies de Palma i la part forana que munten el llit de la mare de Déu, entre d’altres Capdepera. En total son 35 ,els llits exposats (13 a Palma i 22 a la part forana).


Es tracta d’una tradició religiosa que arranca a l’Edat Mitjana i ha continuat fins els nostres dies, sense desvirtuar-se, essent el segle XIX l’època de màxim esplendor. Actualment viu una recuperació que pot portar.la a ser declarada Festa  d’Interès Nacional.

Més informació:
www.assumpciodelamarededeu.net
 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar