terra cremada..., i poc més  (Fotos Marina Caldentey)