A Miquel Àngel Flaquer, que en el moment dels fets era conseller executiu d’Economia del CIM,  se’l condemna a un any de presó i a un total de 13 anys d’inhabilitació per a càrrecs públics. La sentència es pot recórrer.Avui (dimarts 23 de juliol) s’ha donat a conèixer per part de la Secció 2ª de l’Audiència Provincial la sentència de l’anomenat “cas can Domenge”. Aquesta peça recull uns fets que es remunte a l’any 2005 i segons els quals els acusats “es posaren d’acord per a beneficiar de manera arbitrària una determinada societat, en l’alienació d’un bé públic, al mateix temps que s’ocasionava un quantiós perjudici a l’administració”. La sentència considera provat que “en alienar la finca de can Domenge, de manera conscient, aportaren un informe de valoració que no es corresponia amb el valor de mercat de la finca (...) Aquesta menor valoració de la parcel·la possibilitava que es pogués exigir a algun dels concursants o licitadors una eventual comissió com a condició per a l’adjudicació, per a benefici propi o del seu partit Unió Mallorquina”.

Com que adjuntam la sentència íntegra, ens estalviarem detalls que podeu consultaren el document de l’Audiència. Ens limitarem a dir que els condemnats, en distint grau, han estat Maria Antònia Munar, Miquel Àngel Nadal, Bartomeu Vicens, Roman Sanahuja, Miquel Àngel Flaquer i Santiago Fiol.

Al polític local, que en el moment dels fets era conseller executiu d’Economia del CIM, se’l considera responsable dels delictes de prevaricació i de frau a l’administració i se’l condemna a un any de presó i a un total de 13 anys d’inhabilitació per a càrrecs públics. A més, els acusats hauran de respondre solidàriament davant el CIM del pagament de 12 milions d’euros, quantitat de la qual un 15% correspon a M.A.Flaquer.

La sentència es pot recórrer.


Clicau per llegir la sentènciaCan Berga, seu de l'Audència Provincial de Palma