Es mantenen les de cala Agulla, Canyamel i sa MesquidaEl sistema de "banderes blaves" està fortament qüestionat,  ja que no té un protocol clar de requisists.
L'Ajuntament de Capdepera presentarà en breu el certifcat de qualitat ISO 14001 de 7 platges del mu
nicipi.