Els Serveis Socials de Capdepera ens van remetre la memòria de 2012. A més de molta informació d'aspectes específics del departament, hi trobam les dades demogràfiques de Capdepera a dia 21 de gener de 2013.
Aquests són els nombres per nuclis de població i per nacionalitats.

Aquestes xifres es poden considerar com una fotografia d'un moment determinat de la nostra població. Seria interessant comparar-la amb estudis anteriors per a veure l'evolució de l'estructura poblacional del nostre municipi.  Agraïm al personal de Serveis Socials i a la seva regidora, la gentilesa de remetre la memòria. En breu, intentarem fer un resum d'altres aspectes referits a temes específics.

La població total del municipi de Capdepera a data 1 de gener de 2013 era d'11.928 habitants, dels quals 5980 corresponien a Cala Rajada i 3406 a Capdepera, mentre que la resta corresponien a altres nuclis:

Distribució de la població per unitats poblacionals

Unitat poblacional habitants
Cala Rajada 5.980
Capdepera 3.406
Cala Lliteres 524
Disseminat 520
Canyamel 398
Sa Pedruscada 236
Son Moll 222
Na Tacora 140
Sa Font de Sa Cala 133
Els Pelats 106
Cala Provençals 104
Cala Mesquida 59
Cala Gat 51
Es Carregador 49
Total municipi 11.928

Població per nacionalitats


A Capdepera hi convivim 80 nacionalitat diferents. Aquestes són les xifres:

Com podem veure, els habitants amb nacionalitat espanyola són 8.619, cosa que suposa un 72,25 % de la població, i els estrangers són un 27,7 % de la població, poc més d'una quarta part. D'aquests darrers, el col·lectiu més nombrós és el d'alemanys (1.417), que representen un 11,8%, seguit a molta distància dels italians (212), que són un 1,7%, i dels argentins i uruguaians que sumen al voltant de l'1% de la població actual.


Població per edat


Per acabar, tenim el gràfic de població per edats. La franja d'edat més nombrosa correspon a la situada entre 31 i 64 anys, que anomenaríem de mitjana edat, amb un 53% de la població. Aquesta xifra, juntament amb el 20% de joves i 13% de nins mostra una població jove. A la franja de més de 65 anys hi ha 1.626 persones (14%)