Capdepera i Cala Rajada celebraren les tradicionals processonsD'acord a la tradició i sense cap alteració en el programa previst, la celebració del Dijous Sant va tenir lloc a les parròquies de Capdepera i Cala Rajada, i fou seguida per un considerable nombre de fidels. Presideiren les respectives cerimònies mossèn Miquel Mulet i mossèn Antoni Amorós i en ambdós casos rememoraren el lavatori dels peus i el Sant Sopar, d'acord al ritus d'una jornada també dita de l'amor fratern.

Les processons, que van discórrer pels itineraris habituals, foren acompanyades a Capdepera per la Banda de Cornetes i Tambors, i a Cala Rajada per la Banda de Música.

Imatges de Capdepera:

Imatges de Cala Rajada: