Admesos definitius, i exclosos, a la convocatòria de plaça de peó de manteniment del  Patronat del CastellS’ha publicat la llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria per a la provisió, mitjançant contracte indefinit, d’una plaça de peó de manteniment del castell per concurs oposició.

De les 36 sol·licituds, 28 han estat admeses i 8 excloses, totes elles per no presentar títol de graduat escolar o equivalent

La realització del primer exercici de l’oposició, pels  aspirants admesos, serà comunicada a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament de Capdepera la setmana del 18 al 22 de març de 2013.