L’Ajuntament de Capdepera ha presentat el nou reglament de Participació Ciutadana que incorpora per primera vegada, l’Agenda Local 21 i el fòrum associatiu. Reglament de participació ciutadana

Des de la regidoria de Participació Ciutadana es va trobar obsolet el reglament vigent per a l’actualitat i la forma de treballar del Consistori i les associacions. Per aquest motiu es va decidir impulsar un nou reglament per facilitar i promoure la participació ciutadana, l’englobés dins l’Agenda Local 21, i incorporés a la població dins les tasques de planificació local de l’Ajuntament

Al centre Cap Vermell, el batle de Capdepera, Rafel Fernàndez, la regidora de Participació Ciutadana, Antònia Caimari, el regidor d’Agenda Local 21, Alberto Llull, i la tècnica de Medi Ambient, varen explicar als assistents en què consisteix el document i el per què de la seva redacció.Els recordaren els drets que tenen com a ciutadà per informar-se i participar, entre d’altres, establerts per la Constitució Espanyola, i també els explicaren els mitjans de comunicació locals que es poden usar per donar informació, com la pàgina web de l’Ajuntament, la ràdio municipal i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Referent als òrgans de participació ciutadana, el reglament n’anomena quatre que tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes i suggeriments: Fòrum ciutadà, Fòrums territorials, Grups de treball i Fòrum associatiu. El Fòrum ciutadà és l’òrgan de participació previst dins el procés d’Agenda Local 21. Com a funció principal té elaborar i fer el seguiment del Pla d’Acció de l’Agenda Local 21 amb criteris de sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Hi poden participar representats de cada Fòrum territorial i Grup de treball, representats d’associacions, i ciutadans a títol personal. Està previst que es reuneixin dos pics a l’any perquè cada any ha d’aprovar un informe de seguiment de l’Agenda Local 21 i cada dos anys un pla d’acció bianual.

El Fòrum territorial estan limitats a un àmbit territorial: Capdepera, Cala Rajada, Son Moll, Cala Gat, Font de Sa Cala, Canyamel i Cala Mesquida i es tracten temes que afectin només a les urbanitzacions concretes. Estan formats per representats d’associacions inscrites i ciutadans a títol personal. Es reunirà mínim una vegada a l’any.Els Grups de treball tractaran temes concrets d’interès per al municipi, socials, econòmics i del medi ambient. Estan formats per representants d’associacions inscrites i ciutadans a títol personal interessats en el tema. També es reunirà mínim una vegada a l’any.

El Fòrum associatiu canalitza les iniciatives i inquietuds ciutadanes. Està limitat a associacions registrades en el Registre Municipal d’Associacions i es reunirà mínim un cop cada any. Totes les iniciatives que es proposin seran trameses al Fòrum Ciutadà.

Aquí teniu el text del reglament íntegre: