El Club del Llevant mallorquí està immers en les activitats d'estiu, ara acaba al campus d'agost infantil.  En el campus han participat 57 nins i nines que han gaudit d'aquets tallers que es  duen  a terme a les instal·lacions del Renshinkan, tant de Manacor, com de Cala Ratjada. Les activitats es fan al mati i a l’horabaixa, en les que el plat principal és desenvolupar les tècniques a través del dibuix, jocs aplicats al judo i activitats a l'aire lliure.

El curs va durar una setmana i cada dia s'han estudiat diferents tècniques, al final del curs cal presentar una memòria del que s'ha vist. Aquesta s’ha d’exposar en l'examen final o bé per al canvi de grau o per aconseguir els dans corresponents.

Finalitzat el campus, el RSK infantil té vacances fins al setembre on es reprendrà el nou curs ple de noves idees i activitats  per als nins i les nines.