Amb la presència de l'equip Claudia Troppa Sport Center


Hi participen:

Laura 100mv
Joan 100mv
Marti 100m
Carla 100m
Nuria 300m
Elisa 600m
Salvador 1.000m
Marti i Joan salt d'altura
Francesc llaçament de pes
Carla, Elisa, Nuria i Laura 4x100m