Fotografia d'arxiu

En aquests moments, a causa de la situació COVID-19 que ens trobem i al no poder realitzar la competició tradicional de l'Internacional Renshinkan, l'equip tècnic de l'Trofeu ha optat per organitzar el 1a Festival de judo sistema ONLINE.

En aquest festival els esportistes han de realitzar un treball de recerca a través d'Internet, llibres, apunts que hagin pres al llarg de la seva carrera esportiva, consultes amb el seu professor etc...

Consisteix en sis apartats, en què el participant ha de contestar les preguntes que es formulen. Cada pregunta contestada correctament equival a 1 punt: total 47 preguntes.

En els apartats 5 i 6, són treballs específics de judo, peu / terra, la valoració del resultat serà de 0 a 5 punts.

Es valorarà la presentació de tot el treball amb una puntuació de el 0 a 3 punts.

Màxima puntuació total que es pot aconseguir són 60 punts

1º Dades d'inici del Trofeu Renshinkan

2n Història del judo

3r Fonaments i tècniques de l'judo

4t Normes bàsiques d'arbitratge

5è Treball judo peu

6è Treball judo terra.

Les categories reservades són: ABSOLUTA, ESCOLAR I PROFESSORS

SÈNIOR, ABSOLUTA (NASCUTS ABANS DEL 2003)

SUB 17, CADETS (NASCUTS EN ELS ANYS 2003/2004 I 2005)

SUB 15, INFANTIL (NASCUTS ALS ANYS 2006/2007 i 2008).

PROFESSORS: COL·LEGIATS AMB LA TITULACIÓ DE PROFESSOR DE JUDO (Monitor, Entrenador, Mestre Nacional)