Animació amb dues fotografies fetes des del mateix lloc el mes de gener amb l'interval d'un any.