Comentari climatològic del mes de juny 2011
   Juny és el mes de l’entrada del estiu, que es produí el dia 21 a les 7,16 hores.
   Durant aquest mes de juny les precipitacions s’han vingut concentrant durant els primers deu dies del mes, dels quals els dies 4, 5 i 6 tinguérem una treva,  amb una altre incidència el dia 13 que analitzarem.
   El total de dies de pluja foren 8, era el dia 7 el de més pluja en que enregistrarem 12 l. m2.  Dia 13, despenjat dels altres, la precipitació fou inapreciable.
   Arribarem al total del mes amb una quantitat de 22,7  l. m2. Es relativament baixa, encara que dins aquest mes ja entrava l’esperat estiu, temps de bauxa i vacances per molta gent.
   Els capvespres dels dies 7, 10 i 13 el temps va presentar-se amb tronades, únics meteors que tenim anotat.
   Les temperatures molt normals i corrents al seu començament  i anant poc a poc  a situar-se a nivells més elevats al final del mes i ja dins del que era l’estiu. Petit increment pel dia7 del mes, per baixar el dia següent. Continuar la pujada a la meitat del mes, petita davallada posterior  i continuant la pujada al final.   La màxima la tenim el dia 28 en 26,6 graus  i la mínima de les màximes el dia 2 en 18,5 graus. La mínima del mes correspon al dia 1 en 15,7 graus, i la màxima de les mínimes al dia 28 en 24,4 graus.
Els vents bufaren  de tots els indrets, en els dies  de pluja la major part de Gregal, d’aquest indret tinguérem el dia de major pluja.
   La humitat casi sempre per damunt els 80% la proximitat a la mar ens dona aquestes xifres. El dia més humitat  en 88 % correspon al dia 9 en vent de Llebeig.
   La pressió atmosfèrica va oscil•là entre els 772 i els 783.