Comentari Climatològic del mes d'agost de 2010


    Tots sabem que pel mes d’agost es quan comencen, a la seva darreria, alguns ruixats. Enguany no podem dir que això hagi succeït. Aquets no s’han fent present més bé eren quatre brusques molt disseminades.
    Per tant les seves recollides han tingut molt poca transcendència, per la seva quantitat. La pluja major, correspon al dia 4 en 5 l. m2.  dues més a penes passaren del l. m2. i l’altre ni arribà al mig litre.
   Acabarem el mes recollint 8,3  l. m2., insuficients per tenir les taulades netes.
  Els vents del dies de la pluja, vingueren de la Tramuntana excepte el dia 19 que bufa del Migjorn. Si que tinguérem un ventet bastant fresquet del Nord el dia 13 dematí.
  Dos foren els dies que els llamps i trons, aparegueren pel nostre cel, el dia 2 i el dia 19 durant la part nocturna.  Les màximes temperatures, corresponen al primers dies del mes, i posteriorment, quan Sant Bernat tenia que apagar el foc, s’equivocà i el va encendre més, arribant a la màxima el dia 26 en 32,7 graus. La mínima de les màximes, ja correspon al darrer dia del mes en 24,8 graus.  En quant a les mínimes, la més baixa en 21,4 es del dia 13, essent la màxima de les mínimes en 25,8, aquest mateix dia 26 ja comentat.
  La humitat més baixa pertany al dia 30 en 42% i la més alta 89% el dia 19 en vent del Sud. Dins aquest paràmetres se mogueren tota el resta.
   La pressió atmosfèrica va esser bastant elevada i la tinguérem entre el 777 i el 784 per Sant Bernat.

Joan Espiritusanto i Marquès