Resum climatològic del mes d'agost de 2009


COMENTARI METEOROLÒGIC DEL MES D’AGOST.

   Poques diferències  ha tingut aquest mes d’agost amb les del passat juliol. Així, la sequera  ha continuat predominant al llarg del dies que anem a comentar. També, dos son els dies en què una mica d’aigua ens va caure del cel,  en ambdós dies la pluja va ser  inapreciable, tant el dia 18 com el dia 25. Aquest darrer dia  la pluja va venir acompanyada de tempesta.


Image

   Els vents referits en aquets dies bufaren de ponent.
  Pel que fa a les temperatures, les màximes arribaren entre els dies 18 i 21, a 30 graus, per començar la que es normal del mes, amb alguna excepció. Les màximes de les mínimes, repartides durant el mes en 25 graus. Les mínimes de les màximes en 27 graus, també molt repartides.
   La mínima es situa als 23 graus.
   La humitat va anar oscil•lant entre els 47 % del dia 16, la més baixa, fins els 89 % dels dia 15 i 16 la més alta.
   La pressió atmosfèrica, es va situar entre els 774 del dia de Sant Bartomeu, fins els 782 del dia 20.
   El Astre monàrquic que comença a sortir aquest mes, a les 5,12 hores i es ponia a les 19,29 hores, va acabar sortint a les 5,41 i apagar-se a les 18,48 hores. Fent números direm que teníem al principi 14,17 hores de Sol i acabarem en 13,07 hores, ens perdérem 1 hora 10 minuts.
   I... fins els mes que ve, que si no som vius serem morts i en el cel es vorem  tots plegats, ja ho diuen  les rondalles.


Joan Espiritusanto i Marquès